Sukcesja dla MiŚOT

97

Fundacja rodzinna to instytucja wprowadzana właśnie do polskiego porządku prawnego. Wzorowana jest na sprawdzonych europejskich standardach i stwarza przedsiębiorcom możliwość zbudowania struktury organizacyjnej zapewniającej ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. 

Grupa MiŚOT uruchamia w związku z tym kolejny program wspierający małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, który nazwano „Sukcesja dla MiŚOT – sposoby na godną emeryturę przedsiębiorców”.

Kończą się konsultacje z udziałem przedsiębiorców z podmiotów, które dotknęła nagła śmierć właściciela czy udziałowca. Zbierane są doświadczenia, aby przekazać MiŚOT-om praktyczną wiedzę, a zarazem zaproponować rozwiązania, które pozwolą zminimalizować, a nawet wyeliminować negatywne skutki takich sytuacji. W kwietniu kompleksowa propozycja zostanie udostępniona poprzez MiŚOT Akademię.

Jeszcze więcej dzieje się w kwestii zapewnienia przedsiębiorcom możliwości uzyskania godnej prywatnej emerytury poprzez przeorganizowanie ich firm, tak by z sukcesem kontynuowały działalność i generowały dochody w sytuacji, gdy dotychczasowy lider, zdecyduje się wieść życie emeryta i przekazać zarządzanie kompetentnemu sukcesorowi.

Fundacja rodzinna

14 grudnia 2022 r. sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej. 6 lutego 2023 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, wkrótce ostateczny tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Fundacja rodzinna pozwoli budować struktury organizacyjne zapewniające kontynuację biznesu i ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych (członków rodziny). Z rozwiązania, jakim jest założenie fundacji rodzinnej, korzystają największe światowe i europejskie firmy rodzinne.

Polska regulacja prawna funkcjonowania fundacji rodzinnych jest wzorowana na organizacjach tego typu, działających w wielu państwach europejskich, m.in. w Austrii, czy w Niemczech.

Specjalnie dla operatorów Grupa MiŚOT przygotowuje program przybliżający kompleksowe rozwiązania – pomysł zostanie przedstawiony 29 marca na Lokalnym Zjeździe MiŚOT w Wiśle. Zapraszamy na wykład Tomasza Lewińskiego o założeniach rozwiązań zawartych w ustawie o fundacji rodzinnej i szczegółach programu edukacyjno-doradczego, który zostanie zaproponowany operatorom.

W jesiennym ICT Professional (#34) https://isportal.pl/wp-content/uploads/2022/12/34_online-1-1.pdf ) został opublikowany wywiad, w którym zasygnalizowaliśmy, co kryje się pod terminem sukcesja. Zachęcamy do lektury.