Sukces projektu MdO!

 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) przedstawiła wyniki przetargu pt. „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 

MdO, czyli inicjatywa Mały i Średni Operator telekomunikacyjny dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (MiŚOT dla OSE) wygrała w 15 paczkach lokalizacyjnych, co daje wynik 623 właściwych lokalizacji. Wygrane zakładki: woj. lubuskie (3,5,6); woj. łódzkie (8,9,10); woj. wielkopolskie (34, 40); woj. świętokrzyskie (45, 47); woj. warmińsko-mazurskie (52, 55); woj. podlaskie (59, 60, 63).  Rezultat jest zadowalający – ukazuje sens działań integracyjnych.
Założenia przedsięwzięcia polegały na zebraniu w spójną grupę MiŚOTów – EPIXowców posiadających w zasięgu swojej sieci placówki edukacyjne i możliwości zapewnienia im transmisji do nowo powstającej OSE, oraz reprezentowania ich interesów względem podmiotu realizującego projekt tej sieci, czyli NASK. Patrząc na wyniki przyszłościowo, kluczowym aspektem będzie dalsze przekuwanie wygranej w przetargu w szereg działan logistycznych, w tym koordynacji relacji z podwykonawcami, doszlifowanie technikaliów oraz aspektów prawnych.
Szczególnie ważnym elementem będzie operacyjna współpraca na płaszczyźnie NASK <> Stowarzyszenie e-Południe <> MiŚOT. Prawidłowe wykonanie przewidzianych założeń pokaże, że możliwość ogólnokrajowego działania i konkurowania z największymi operatorami telekomunikacyjnymi, stoi również po stronie MiŚOT