Stoen wnioskuje do UKE o zmianę decyzji dot. dostępu do słupów

Do Prezesa UKE wpłynął wniosek Stoen Operator sp. z o.o. o wydanie decyzji zmieniającej decyzję Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182. Decyzja ta określa „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych Stoen linii niskiego i średniego napięcia”.

Prezes UKE wydał decyzję określającą warunki dostępu do słupów Stoen 12 lutego 2021 r. Stoen zaskarżył ją do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 17 kwietnia 2023 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Stoen, a ten złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Kolejne kroki prawne spowodowały, ze decyzja dla Stoen nadal jest nieprawomocna.

Niezależnie od tego podlega ona wykonaniu. To obliguje Prezesa UKE do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego na wniosek Stoen. Nie oznacza to jednak, że decyzja będzie po myśli Stoen. Prezes UKE może, ale nie musi przychylić się do wniosku Stoen. Najpierw zbiera jednak materiał dowodowy w sprawie.

W postępowaniu mogą brać aktywny udział organizacje społeczne, do czego Prezes UKE zachęca.

Źródło: UKE