Radom z miejską siecią hotspotów

W Radomiu została uruchomiona sieć hotspotów w ramach projektu „Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia”. Pośród 12 punktów dostępowych połowa jest punktami zewnętrznymi, a połowa to punkty wewnętrzne.

Hotspoty dostępne są w tych miejscach, w których najczęściej będą z nich mogli korzystać mieszkańcy. To hole, korytarze czy foyer sali koncertowej.

Z bezpłatnego Wi-Fi można korzystać przed wejściami do czterech budynków Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz na rynku przed Ratuszem, Placu Jagiellońskim przed teatrem oraz na ul. Żeromskiego przy fontannach.

Punkty dostępowe znajdują się także w budynkach urzędu.

We wszystkich tych miejscach urządzenia wykrywają się Wi-Fi „„PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO”. Żeby korzystać z internetu należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie, na którą następuje automatyczne przekierowanie przy pierwszym połączeniu. Następnie trzeba regulamin zaakceptować.

Projekt bezpłatnego dostępu do internetu dla użytkowników znajdujących siew Radomiu został dofinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kwota wsparcia w tego źródła wyniosła ponad 51 tys. zł. Do tego doszło dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę ponad 12 tys. zł.

Źródło: radom.pl