TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Przywrócenie dialogu społecznego kluczem do odbudowy demokracji

Zmiany w rządzie to szansa na zmiany w różnych sektorach w kraju. Lewiatan korzystając z sytuacji apeluje o przywrócenie autentycznego dialogu społecznego, który jest kluczowy dla odbudowy demokratycznych mechanizmów zarządzania publicznego. Stanowi to standard demokracji europejskich.

– Mimo wielu deklaracji rządu PiS, w ostatnich latach, dialog sprowadzono do działań fasadowych, a aktywność partnerów społecznych w zakresie formułowania postulatów i opinii bardzo rzadko brana była pod uwagę przez rząd – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

20 października 2023 r. formalnie przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) objęła strona rządowa. Od tego czasu jednak sytuacja w rządzie się zmieniła. Premierem nie jest już Mateusz Morawiecki, a 13 grudnia 2023 r. został nim Donald Tusk. Powstał też nowy rząd.

To szansa na nowelizację ustawy o RDS, a także wzmocnienie kryteriów reprezentatywności szczególnie środowisk przedsiębiorców. Ma to być szansa na lepsze funkcjonowanie RDS i przywrócenie prawdziwego dialogu społecznego. Pozwoli to wypracować nowe rozwiązania w zakresie polityki społecznej i gospodarczej. To warunek do przywrócenia normalności w relacjach z władzą.

– Efektem zapaści dialogu było radykalne pogorszenie jakości prawa a najbardziej spektakularną porażką ograniczenie procesu konsultacji.  Pracodawcy zaskakiwani byli projektami regulacji, mieli trudności z implementacją i wdrożeniem zmian w prawie.  Utrwalało się też poczucie przyjmowania rozwiązań niesprawiedliwych i szkodzących gospodarce. Te zjawiska łącznie z paraliżem systemu sądownictwa bezpośrednio oddziaływały na ograniczenie zasad praworządności. Zmiany w zakresie reprezentatywności po stronie pracodawców, objęcie projektów poselskich obowiązkiem konsultacji oraz wzmocnienie instytucjonalne Rady Dialogu Społecznego (organizacyjne i finansowe)  są warunkiem poprawy sytuacji – wylicza prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz dialogu społecznego.

Lewiatan podaje jako przykład dobrego kierunku desygnowanie na funkcję przewodniczącego RDS po stronie rządowej kogoś, kto ma mocną pozycję. Może to być polityk odpowiedzialny z obszar gospodarki i rozwoju.

Niezależnie od tego, kto ze strony rządowej zajmie się RDS pewne jest, że prawdziwy dialog społeczny to gwarancja szybkiego powrotu do demokratyzacji procesów decyzyjnych.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze