TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Wstępne porozumienie w UE w sprawie AI

Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim udało się uchwalić przełomowy dokument w obszarze sztucznej inteligencji. Po 37 godzinach zakończył się tzw. trilog w sprawie unijnego Aktu o sztucznej inteligencji (AI Act).

Udało się wypracować wstępne porozumienie w sprawie przepisów o sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Negocjacje trwały 37 godzin, ale w tym czasie przedstawiciele unijnych krajów i europosłowie uzgodnili kompromisowe rozwiązania. Akt o sztucznej inteligencji będzie pierwszym na świecie kompleksowym zestawem przepisów dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji.

Akt o sztucznej inteligencji – innowacja na skalę całego świata

Akt o sztucznej inteligencji ma za zadanie uporządkowanie rynku sztucznej inteligencji, co należy zrobić jak najszybciej. Tylko OpenAI po roku upowszechniania ChatuGPT ma 100 mln użytkowników tygodniowo. Takie regulacje dotyczą zatem ogromu osób.

UE jest pierwszym kontynentem, który ustanowił jasne zasady używania AI. AI Act to znacznie więcej niż zbiór przepisów. To punkt wyjścia dla unijnych start-upów i badaczy, którzy mogą przewodzić światowemu wyścigowi sztucznej inteligencji – napisał na platformie X Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Zaproponowane przez UE regulacje klasyfikują systemy sztucznej inteligencji według ryzyka dla użytkowników. Te z ryzykiem niedopuszczalnym będą zakazane. Podstawą klasyfikacji jest możliwość manipulowania zachowaniem ludzkim.

Zakazane będą systemy i aplikacje rozpoznawania emocji w miejscach pracy lub placówkach edukacyjnych. Regulacje zawierają również zabezpieczenia i ograniczenia dotyczące stosowania biometrycznych systemów identyfikacji w miejscach publicznych.

Także Ursula von der Leyen podkreśla znaczenie Aktu jako innowacji na skalę całego świata.

Unikalne ramy prawne dla rozwoju sztucznej inteligencji, którym możesz zaufać. Oraz dla bezpieczeństwa i praw podstawowych ludzi i przedsiębiorstw. Zobowiązanie, które zawarliśmy w naszych wytycznych politycznych – i spełniliśmy je. Z radością przyjmuję dzisiejsze porozumienie polityczne – napisała na platformie X Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Systemy uznane za wysokiego ryzyka będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi. Będą to te związane z infrastrukturą krytyczną, dostawami wody, gazu i energii elektrycznej. W nich będzie musiał być zagwarantowany nadzór człowieka.

Firmy, które nie zastosują się do przepisów, będą musiały liczyć się z karami. Kary grzywny będą wynosić 35 milionów euro lub 7 procent globalnych przychodów firmy.

Akt o sztucznej inteligencji – kiedy wejdzie w życie?

Po wypracowaniu porozumienia nastąpi dopracowanie jego szczegółów. Następnie przepisy musza być zatwierdzone przez unijne rządy i Parlament Europejski. Jeśli cała procedura przebiegnie sprawnie, to możemy się spodziewać, że Akt o sztucznej inteligencji wejdzie w życie w 2025 roku.

Szybki rozwój tej gałęzi pokazuje jednak, że prawo musi znacznie przyspieszyć, by nadążać za rzeczywistością. Wypracowane teraz mechanizmy nie tylko za kilkanaście, ale nawet za kilka miesięcy mogą już być niewystarczające. Jednak dobrze, że cokolwiek w tym obszarze się dzieje i pojawiają się propozycje unormowania funkcjonowania AI w naszym życiu.

Źródło: next.gazeta.pl, cyberdefence24.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze