Projekt nowego rozporządzenia KE w sprawie superszybkich sieci szerokopasmowych

63

Ogłoszono projekt Gigabit Infrastructure Act – rozporządzenia Komisji Europejskiej o infrastrukturze gigabitowej. Główne cele dokumentu to redukcja kosztów i przyspieszenie budowy gigabajtowych sieci szerokopasmowych. Trwają właśnie jego konsultacje.

Wciąż rośnie zapotrzebowanie na szybkie sieci szerokopasmowe o coraz większej przepustowości. Bez tego nie można myśleć o rozwoju nowoczesnych technologii, gospodarki czy edukacji. Za potrzebami stara się nadążać prawo. Dlatego pojawiło się rozporządzenie KE- Gigabit Infrastructure Act. Będzie ono aktem bezpośrednio stosowanym na terenie UE. Zastąpi ono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

W projekcie rozporządzenia znalazły się zapisy dotyczące chociażby niwelowania niwelowanie obciążeń administracyjnych przy realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Niezbędne pozwolenia mają być uproszczone i cyfrowe.

Natomiast koordynacja robót budowlanych między operatorami ma na celu obniżenie kosztów budowy. Każdy nowobudowany lub modernizowany budynek będzie obowiązkowo wyposażony w światłowody.

Wraz z projektem rozporządzenia ogłoszono tekst Rekomendacji Gigabitowej. Jej celem jest przekazanie państwowym regulatorom wytycznych dotyczących warunków dostępu do sieci telekomunikacyjnych operatorów o znaczącej pozycji rynkowej. Ma to prowadzić do zachęcenia do szybszego wyłączania dotychczasowych technologii i szybszego wdrażania sieci gigabitowych.

Obecnie trwają konsultacje publiczne Gigabit Infrastructure Act oraz szersze konsultacje na temat przyszłości sektora telekomunikacyjnego. Trwają do 19 marca 2023 r. Uwagi można przesyłać na adres: sekretariat.dt@kprm.gov.pl.

Ważne linki

Tekst projektu rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

Tekst projektu rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-infrastructure-act-proposal-and-impact-assessement

Informacje na temat konsultacji:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/future-electronic-communications-sector-and-its-infrastructure

Źródło: gov.pl