Prawo komunikacji elektronicznej zmieni sektor direct carrier billing?

Zdaniem przedstawicieli branży płatności mobilnych nowelizacja Prawa komunikacji elektronicznej może spowodować ograniczenie albo całkowitą eliminację z rynku sektora direct carrier billing (DCB). Rząd chce przyjąć przepisy które będą chronić użytkowników, ale będą również przyjazne dla rynku DCB.

Direct carrier billing to płatności online umożliwiające użytkownikom dokonywanie zakupów poprzez obciążanie ich rachunku telefonicznego. Wartość tego rynku szacuje się na około 600 mln zł.

Strona rządowa argumentuje, iż za przepisami przemawia bezpieczeństwo. Opracowane przepisy mają uniemożliwić oszustwa z wykorzystaniem takich płatności.

Serwis cashless.pl sugeruje jednak, że po konsultacjach ze stroną społeczną projekt PKE zostanie zmieniony. W szczególności dotyczyć ma to tzw. silnego uwierzytelniania, które według interesantów miało być gwoździem do trumny DCB. Owe uwierzytelnianie to metoda podwójnego potwierdzania aktywacji, na przykład za pomocą kodu SMS i hasła abonenckiego. Zabezpieczenie DCB w ten sposób może doprowadzić do zaniechania korzystania z opcji przez użytkowników.

Wprowadzenie poprawek do przepisu ma skutkować koniecznością uwierzytelnienia usługi przy pomocy przynajmniej jednego narzędzia.

PKE ma zostać ogłoszone do dnia 21 grudnia 2020 r. Operatorzy będą mieli 6 miesięcy na zapoznanie się z przepisami i ich wdrożenie. Na ISPortal omówiliśmy najważniejsze zmiany nowelizacji PKE.

Źródło: wnp.pl / cashless.pl