Mieszkańcy Pniew nie chcą masztu telekomunikacyjnego

Starostwa powiatu szamotulskiego odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę wieży stanowiącej nośnik stacji bazowej telefonii komórkowej w lipcu br. Od jakiegoś czasu mieszkańcy miejscowości Pniewy protestują przeciwko konstrukcji. Obawiają się o zdrowie, ale też pomniejszenie wartości sąsiednich działek.

Pełnomocnik inwestora – firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. – odwołał się od tej decyzji do wojewody wielkopolskiego. Część z mieszkańców została powiadomiona o wszczętym postępowaniu odwoławczym. Zareagowali oni kolejnym pismem, tym razem pisząc o swoim sprzeciwie do wspomnianego wojewody. List podpisało 267 osób, w tym także mieszkańcy gminy Pniewy, którzy nie mieszkają w okolicach działki będącej miejscem inwestycji.

Wojewoda uchylił zaskarżoną decyzję I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez starostwo. Od jego decyzji stronom przysługuje sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Mieszkańcy ulicy Wronieckiej wierzą, że do budowy masztu jednak nie dojdzie.

Źródło: szamotuly.naszemiasto.pl