TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

PING Tygodnia 05.06 – 12.06.2017

Zarząd ZPMEiT Mediakom wydał oficjalny komunikat o zleceniu analizy prawnej w sprawie wyłączenia programów TVP z oferty programowej. Decyzja ta została podjęta z powodu napływających wniosków o usunięcie z oferty programów TVP, kierowanych do operatorów przez ich klientów.
Na pytanie „Czy możliwe jest wypowiedzenie umów na reemisję programów TVP, a w dalszej konsekwencji wyłączenie programów tego nadawcy z ofert operatorów telewizji płatnej?” – Mediakom otrzymał informację, że jest to możliwe.
[źródło: http://ictprofessional.pl/operatorzy-moga-wylaczyc-kanaly-tvp-ze-swoich-pakietow/]
9 czerwca 2017 r. Prezes UKE ogłosił konsultacje dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2010-2025 MHz.
Podmioty zainteresowane mogą składać swoje opinie i stanowiska do projektu e-mailem na adres: dzc_konsultacje@uke.gov.pl lub osobiście w siedzibie urzędu, w terminie  30 dni od rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.
[źródło: http://www.uke.gov.pl]
Debata orientacyjna ministrów na temat inwestycji na jednolitym rynku stanowiła główny punkt posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu, 9 czerwca br. Ministrowie ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego zastanawiali się, jak zapewnić inwestorom w Unii Europejskiej większą przewidywalność prawną i inwestycyjną. Kontekst dla dyskusji stanowił trwający aktualnie przegląd ram prawnych Unii Europejskiej dla sektora łączności elektronicznej.
Podczas debaty pan Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podkreślił, że należy zapewnić odpowiednie ramy dla inwestycji na rynku telekomunikacyjnym w UE, tworząc jasne i przejrzyste przepisy. Inwestycje powinny być oparte o dwa filary: inwestycje prywatne i te wspierane środkami publicznymi. Wsparcie dla inwestycji oznacza także zwiększenie efektywności instrumentów związanych z pomocą publiczną. – powiedział minister Szubert.
Minister położył też nacisk na znaczenie nadchodzących systemów 5G dla gospodarki i społeczeństwa. Ponieważ nie można na tym etapie rozwoju systemów 5G stwierdzić, jakie ramy regulacyjne będą najbardziej odpowiednie dla przyspieszenia ich rozwoju.
[źródło: https://mc.gov.pl/]
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło cykl prezentacji i wykładów pod nazwą #MeCenasTechnologii.
Ministerstwo chce stać się miejscem szeroko rozumianych spotkań technologicznych, które będą okazją do zapoznania się z tym, co czeka nas wszystkich w niedalekiej przyszłości – z tym, co jeszcze dzisiaj jest nowe i mało rozpowszechnione, ale już niedługo będzie naszą rzeczywistością. W związku z tym będą zapraszać firmy, które dysponują interesującymi technologiami i charakteryzują się dużym stopniem innowacyjności, a także ludzi nauki, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą podczas wykładów.
#MecenasTechnologii to forma całkowicie otwarta na zgłoszenia ze strony firm zainteresowanych prezentacją i osób chcących poprowadzić wykład. Wprowadzono jednak podział na bloki tematyczne, aby prezentacje były spójne i w miarę możliwości wyczerpywały jedno zagadnienie.
Obecnie trwa blok tematyczny obejmujący kwestie związane z biometrią, natomiast następne dwa to „sztuczna inteligencja i robotyka” oraz „technologia obrazu”.
[źródło: [źródło: https://mc.gov.pl/]
Nowe regulacje dotyczące sposobu egzekwowania abonamentu budzą duży sprzeciw klientów płatnej telewizji – szczególnie Cyfrowego Polsatu i nc+. Jak pokazuje badanie MEC, 72 proc. odbiorców kablówek i 75 proc. odbiorców platform jest przeciwnych temu, by ich operator przekazywał Poczcie Polskiej dane osobowe. Duża część wolałaby zrezygnować z kanałów TVP, by uniknąć tego scenariusza, a kilkanaście proc. badanych abonentów pay-tv twierdzi, że po wprowadzeniu przepisów wypowie umowę operatorowi. Gdyby rzeczywiście tak zrobili, rynek płatnej telewizji straciłby blisko 1,5 mln klientów.
Gdyby możliwe było usunięcie kanałów Telewizji Polskiej z pakietów telewizyjnych, by uniknąć konieczności przekazywania danych osobowych Poczcie Polskiej i opłacania abonamentu RTV, 67 proc. odbiorców płatnej telewizji zdecydowałoby się na takie rozwiązanie.
[źródło: http://satkurier.pl/]
9 czerwca 2017 roku zostało wysłane do Komisji Europejskiej uzupełnienie wniosku o interwencję, w związku z podejrzeniem naruszenia prawa Unii Europejskiej przez polski rząd wskutek projektowania rozwiązań prawnych dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego.
W ocenie siedmiu izb branżowych telekomunikacji i mediów nowelizacja tzw. “ustawy abonamentowej”, zobowiązująca dostawców płatnej telewizji do przekazywania danych abonentów w celu ściągania abonamentu RTV, może być niezgodna z prawem unijnym. Izby wystosowały wniosek do Komisji Europejskiej o podjęcie interwencji w tej sprawie.
Izby zwracają uwagę na następujące obszary potencjalnych niezgodności:
• Wprowadzenie nowej pomocy publicznej bez zgłoszenia Komisji Europejskiej
• Naruszenie zasady neutralności technologicznej
• Niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
• Niedopuszczalna zmiana celu przetwarzania danych abonenta
• Wątpliwe prawnie nowe obowiązki dostawców usług telewizji
[źródło: https://media2.pl/]
Platforma nc+ pracuje nad nową usługą umożliwiającą oglądanie wyemitowanych programów z kanałów znajdujących się w jej ofercie do 24 godzin wstecz. Nie wiadomo jednak kiedy nowa usługa zostanie udostępniona abonentom.
[źródło: https://media2.pl/]
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie jest pierwszą szkołą, do której Inea doprowadziła łącze światłowodowe na podstawie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji. 
Zobowiązała się w nim podłączyć 641 placówek szkolnych do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/ . Instalacje mają być gotowe do 30 września 2018 roku, a szkoły zostaną włączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
[źródło: http://www.telko.in/]
W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które to rozporządzenie reguluje m.in. zasady dofinansowania budowy sieci telekomunikacyjnych. Zmiana dotyczy oceniania jednego z kluczowych parametrów wniosków o dofinansowanie. Stosowana będzie w kolejnym konkursie POPC.
Uzasadnienie brzmi następująco: ‘Jednym z elementów udzielania pomocy publicznej na podstawie przedmiotowego rozporządzenia jest konieczność uwzględnienia kryterium dotyczącego oceny wnioskowanej kwoty wsparcia lub maksymalnej intensywności wsparcia. Zgodnie z obowiązującym   rozporządzeniem udział tego kryterium, w maksymalnej liczbie punktów w ramach wszystkich kryteriów wyboru projektów stanowi nie mniej niż 30%. Wskazanie w rozporządzeniu minimalnego poziomu wagi punktowej dla danego kryterium ogranicza swobodę w zakresie kreowania zasad interwencji podejmowanych na podstawie przedmiotowego rozporządzenia związanych z udzielaniem wsparcia na inwestycje szerokopasmowe’
[źródło: http://www.telko.in/]

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...