TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Ogólnopolskie testy jakości sieci mobilnych

Ministerstwo i Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadziły program testów jakości sieci komórkowych. Badanie określa rzeczywisty stan dostępności usług mobilnych w Polsce.

– Pracujemy nad tym, żeby mieszkańcy całego kraju mieli dostęp do sieci komórkowej, który pozwala na bezproblemowe korzystanie z technologii. Stąd testy jakościowe, które pozwolą określić rzeczywistą dostępność usług mobilnych, a następnie – w razie potrzeby – podnieść jej jakość – zapewnił na spotkaniu podsumowującym przeprowadzane testy Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Podsumowanie związane było z pierwszym etapem programu pomiarów jakości polskich sieci mobilnych. Realizowany był on w 2023 roku i miał zakres ogólnopolski. W jego trakcie zbadano sieci czterech największych operatorów komórkowych: Orange, Play, T-Mobile i Plus. Pomiary prowadzono w sześciu miastach w każdym z województw, a także wzdłuż 2700 kilometrów linii kolejowych i na 7300 kilometrach dróg o różnej klasie.

W drugim etapie badania przeprowadzane będą bardziej szczegółowe testy dla każdego z 16 województw. Program planowany jest na kilka lat. W 2023 roku przeznaczono na ten cel blisko 400 tysięcy złotych.

Jak przeprowadzano testy?

Metoda badawcza była prosta, gdyż posługiwano się telefonem komórkowym w taki sposób, jak robi to przeciętny użytkownik. Pomiarów dokonywali specjaliści Instytutu Łączności także w trakcie jazdy samochodem czy podróży pociągiem.

Jakoś mowy w trakcie połączeń głosowych w sieciach mobilnych badana była z pomocą międzynarodowego standardu POLQA. W przypadku transmisji danych sprawdzano przepływność i dostępność usług. Badano dostępność sieci, jakoś sygnału i rodzaj technologii wykorzystywanej przez ich urządzenia (od 2G do 5G).

Przeprowadzone badania pozwolą określić stan sieci mobilnych i ich dostępność w różnych częściach kraju. Będzie to podstawą planowania przydziału nowych częstotliwości na potrzeby operatorów komórkowych.

Program Pomiarów:

To kolejne pomiary Instytutu Łączności

Specjaliści Instytutu Łączności wykonują na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji już nie pierwsze pomiary. Od 2016 roku regularnie przeprowadzane są pomiary poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w sąsiedztwie stacji bazowych. Ich wyniki trafiają do SI2PEM. Jest to system dostępny dla każdego użytkownika, w którym może on sprawdzić poziom PEM w każdym miejscu w Polsce.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze