SI2PEM odnotował ponad milion wejść przez rok

Źródło: gov.pl

Rok temu działanie rozpoczął system SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne. W tym czasie użytkownicy średnio co 4 minuty sprawdzali w nim poziom pola elektromagnetycznego (PEM) pochodzącego od stacji bazowych. W sumie odnotowano ponad milion wejść.

Pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem  fizycznym występującym w przyrodzie od zawsze. Może być także wytwarzane sztucznie chociażby przez stacje bazowe telefonii komórkowej. I właśnie dlatego w świadomości społecznej utrwaliło się, że PEM to promieniowanie sztuczne i pojawiły się obawy o to, że bardzo szkodliwe.

17 grudnia 2019 r. Minister Zdrowia w Rozporządzeniu  o zmianie dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku zharmonizował obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy PEM przepisami UE. Jednak wiarygodne pomiary natężenia PEM realizują wyłącznie laboratoria posiadające stosowną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nie jest to zadanie, które każdy może wykonać we własnym zakresie. Żeby natomiast każdy miał do danych dostęp, pojawił się  system SI2PEM, do którego trafiają te pomiary.

System powstał z myślą o obywatelach zaniepokojonych polem elektromagnetycznym, ale też o operatorach, którzy rozbudowują sieci. Pozwala w prosty sposób sprawdzić natężenie elektromagnetycznych wytwarzane przez instalacje telekomunikacyjne dzięki prawie 500 tysiącom punktów pomiarowych rozsianych na terenie całego kraju.

Od startu systemu 20 lipca 2021 r., stronę si2pem.gov.pl odwiedziło ponad 77 tys. osób. Łącznie wygenerowały one ponad milion wejść. 130 tys. razy odwiedzający sprawdzali PEM w swoim otoczeniu. Prawie 30 tys. razy pobierali raporty z pomiarów PEM. 72 tys. razy sprawdzili zgłoszenia instalacji dotyczące stacji bazowych telefonii komórkowej.

– Liczby i statystyki nie kłamią, a po roku możemy śmiało powiedzieć, że system SI2PEM zdał egzamin celująco. Widzimy jak bardzo jest potrzebny w mitygowaniu obaw społecznych dotyczących pól elektromagnetycznych, zwłaszcza w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej – podsumował rok działalności SI2PEM Rafał Pawlak, kierownik projektu, ekspert Instytutu Łączności – PIB.

Źródło: gov.pl

Czytaj także: