Czy promieniowanie PEM nam zagraża?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi pomiary promieniowania PEM na terenie kraju. Wyniki tych pomiarów na bieżąco dostępne są na stronie SI2PEM.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w roku 2022 prowadził pomiary pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Zgodnie z udostępnionymi danymi pole elektromagnetyczne emitowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej jest zdecydowanie poniżej normy prawnej.

Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego dla częstotliwości radiowych to od 28 V/m do 61 V/m. Określił je Minister Zdrowia  w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W trakcie prowadzonych w 2022 roku pomiarów nie stwierdzono żadnych naruszeń dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego przez instalacje telefonii komórkowej. Odnotowane wartości natężenia pola elektromagnetycznego mieszczą się w niskich rejonach norm.

Pomiary PEM sprawdzić można w SI2PEM

Pomiary wciąż prowadzone są na terenie całego kraju. Badane są poziomy one poziomów natężenia pola elektromagnetycznego pochodzącego zarówno z instalacji radiowych oraz sieci elektroenergetycznych. Każdy zainteresowany wynikami pomiarów może się z nimi zapoznać dzięki Systemowi Informacyjnemu o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne – SI2PEM.

System umożliwia sprawdzenie aktualnych informacji dotyczących poziomów natężenia pola elektromagnetycznego w dowolnym miejscu w Polsce. Zawiera dane pochodzące z Państwowego Monitoringu Środowiska, a także kontroli odpowiednich organów. W SI2PEM zgromadzone są pomiary z łącznie prawie 800 tysięcy punktów pomiarowych w Polsce. Przeprowadzają je akredytowane laboratoria.

Źródło: gov.pl