Nowe kierownictwo rady i zarząd PIIT

Na posiedzeniu Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 19 kwietnia 2023 r. wybrano nowe kierownictwo rady i wiceprezesów zarządu organizacji w kadencji 2023-2026.

Przewodniczącym rady został Andrzej Abramczuk, a wiceprzewodniczącymi Artur Wiza oraz Jacek Łęgiewicz.

Rada PIIT wybrała także 6 osób do Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W skład zarządu weszli:

  • Marta Brzoza, 
  • Jacek Falkiewicz,
  • Xawery Konarski,
  • Wiesław Paluszyński,
  • Mirosław Śmiałek,
  • Teresa Wierzbowska.

Prezesem Zarządu PIIT jest Andrzej Dulka, wybrany pod koniec marca przez Zgromadzenie Izby.

Rada Izby liczy 25 osób, w komisji rewizyjnej zasiadają 4 osoby oraz 3 w sądzie koleżeńskim.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, obchodząca w tym roku 30-lecie istnienia, zrzesza 130 firm z sektora teleinformatycznego. Jest platformą działającą na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Izba pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej oraz promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.