Punkt kontaktowy dla swobodnego przepływu danych nieosobowych

gov.pl

Rozporządzenie UE 2018/1807 Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca norm wolnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej uchwalono 14 listopada 2018 roku. Sześć miesięcy po publikacji zaczęło być stosowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Co ona oznacza dla danych?

Celem rozporządzenia było zapewnienie swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Dlatego stworzono przepisy, które to umożliwiają. Dotyczą one:
–  lokalizacji danych,
– dostępności danych dla właściwych organów,
–  przenoszenia danych przez użytkowników profesjonalnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwa członkowskie UE nie mogą nakładać wymogów dotyczących lokalizacji danych w zakresie przechowywania lub przetwarzania danych nieosobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której lokalizacja danych jest związana ze względami bezpieczeństwa publicznego.

Artykuł 7 rozporządzenia mówi natomiast o tym, że każde państwo członkowskie UE ustanawia pojedynczy punkt kontaktowy. Ma on na celu:
– udostępniania użytkownikom ogólnych informacji na temat tego rozporządzenia,
– udzielania pomocy właściwemu organowi z każdego państwa członkowskiego UE na należycie uzasadniony wniosek.

W Polsce takim punktem kontaktowym jest Departament Polityki Cyfrowej – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski. Kontakt z nim odbywa się przez adres mailowy: zagranica@kprm.gov.pl

Źródło: gov.pl