Najszybciej do Pragi z TeleSynergią

TeleSynergia - Praga

Projekt TeleSynergia, zainaugurowany w maju przez Grupę MiŚOT, działającą na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, oraz Beyond.pl, polskiego dostawcę bezpiecznych usług data center i chmury, intensyfikuje działania. Partnerzy ogłosili właśnie uruchomienie najkrótszego połączenia 100 Gb/s z Polski do Pragi.

Nowa trasa jest już aktywna dla partnerów Grupy MiŚOT oraz klientów komercyjnych. Konsorcjum Grupy MiŚOT i Beyond.pl jako pierwsze na rynku uruchomiło połączenie z Pragą przez Wałbrzych, wykorzystując zasoby telekomunikacyjne EPIX oraz polskich partnerów. Dodatkowo Grupa MiŚOT posiada w stolicy Czech zlokalizowany w CE Colo komplet urządzeń do realizacji różnych usług: transmisji i routingu oraz scrubbingu dla systemu antyDDOS, realizowanego przez MdS. 

Czas przesyłu danych między Poznaniem (Kampus Data Center Beyond.pl i węzeł EPIX.Poznań) a stolicą Czech został skrócony prawie dwukrotnie – z 13 do 7 milisekund.

W ramach usługi spółki zapewniają dostęp do Peering.cz, jednego z największych punktów wymiany ruchu w Europie Centralnej, jak również innych punktów wymiany ruchu (Nix.cz) czy operatorów z Czech, Słowacji i Austrii.
Wcześniej partnerzy wspólnie zoptymalizowali transmisję z Poznania do Frankfurtu, umożliwiając dostęp kolejnym operatorom międzynarodowym do EPIX oraz poprawiając bezpieczeństwo przesyłu danych. 

W ramach TeleSynergii partnerzy tworzą pakiet usług, na który składają się rozwiązania łączności oparte na ogólnopolskiej sieci EPIX, wspólnie wykorzystywanych węzłach zagranicznych oraz kolokacji, chmurze i infrastrukturze dedykowanej w centrach przetwarzania danych Beyond.pl w Poznaniu wraz z dostępem do kompetencji technicznych inżynierów z obu spółek. Podmioty zainicjowały współpracę w 2020 roku.

Centrum danych Beyond.pl jest jednym z trzech najbezpieczniejszych centrów przetwarzania danych w Unii Europejskiej. Oferta jest kolejnym krokiem do wzmocnienia konkurencyjności MiŚOT-ów, nie tylko z zachodniej Polski, ale również z całego kraju – szukających tzw. drugiej nogi.

Więcej o wspólnych projektach TeleSynergii będzie można dowiedzieć się bezpośrednio podczas czwartej edycji Lokalnego Zjazdu MiŚOT w Poznaniu (29 – 30 listopada), którego partnerem jest Beyond.pl. Zapraszamy do rejestracji: https://misot.pl/zjazdy/