TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

KPRM uspokaja Rzecznika MŚP w kwestiach ustawy o cyberbezpieczeństwie

Departament Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedział Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie wątpliwości dotyczących rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.  
 

Adam Abramowicz domagał się uzupełnienia uzasadnienia do projektu  o informacje na temat wpływu regulacji na MŚP z branży telekomunikacyjnej. Wspominał też jednoczesne prace nad projektem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. W związku z tym apelował o kompleksowe i jednoznaczne regulacje w jednym akcie prawnym. Praca nad dwoma projektami, których zakres może się zazębiać, mogłaby doprowadzić do pojawienia się sprzecznych uregulowań.

Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM stara się uspokoić Rzecznika MŚP w swoim piśmie. Informuje, że przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorców komunikacji elektronicznej w zakresie bezpieczeństwa sieci i usług komunikacji elektronicznej będą wprowadzone przez ustawę o Prawie Komunikacji Elektronicznej. I za tym pośrednictwem trafią do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Podobnie wygląda kwestia przepisów CRIST telco.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni wdrażać będą środki techniczne i organizacyjne adekwatne do oszacowanego ryzyka. Im większe przedsiębiorstwo, tym wyższy stopień zakładanego ryzyka.

Robert Kośla w piśmie dodaje też, że ocena skutków regulacji została też uzupełniona oceną wpływu projektowanych przepisów na sektor MŚP. Zmiany w ustawie będą dotyczyć głównie MŚP będących operatorami usług kluczowych lub dostawcami usług cyfrowych.

 Chociaż będą musieli wycofać sprzęt lub oprogramowanie dostawcy wysokiego ryzyka z użycia (w ciągu 7 lat), to jednak dotyczyć to będzie jedynie w przypadku przynależności do jednej z kategorii:

  1. podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  2. przedsiębiorcy komunikacyjni sporządzający plany działań w sytuacji szczególnego zagrożenia
  3. operatorzy infrastruktury krytycznej
  4. przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym


Obowiązek taki nie będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dotyczy to bowiem przedsiębiorców telekomunikacyjnych sporządzający plany działań w sytuacji szczególnego zagrożenia. Tych jest w Polsce około stu i są to głównie najwięksi przedsiębiorcy telekomunikacyjni w kraju.

Pismo: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/1-MC.pdf

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...