Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Ile przedsiębiorstwa wydadzą na wdrożenie KSeF?

Pełne wdrożenie i obowiązywanie Krajowego Systemu e-Faktur zapowiadane jest na 1 lipca 2024 r. Wtedy korzystać z niego będzie większość przedsiębiorstw, a od 1 stycznia 2025 r. – wszystkie. Już teraz można testować kolejne wersje eFaktury, by przygotować na pełne wdrożenie przedsiębiorstwo. Ile to będzie kosztować?

Kolejne etapy wdrożenia KSeF

W roku 2023 oraz przez połowę roku 2024 można korzystać z KSeF na zasadach dobrowolności. Większość firm obowiązkowo będzie musiała korzystać z systemu od 1 lipca 2024 r. natomiast od 1 stycznia 2025 r. obowiązkowy KSeF obejmie także małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

Już teraz korzystając z udostępnianych wersji eFaktury firmy mogą przygotować się na wdrożenike systemu.

KSeF – ile będzie kosztować?

Samo korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur nie pociąga za sobą opłat. Ale dostosowanie przedsiębiorstwa do obowiązkowego e-fakturowania wiąże się z wydatkami.

Kosztów wymagać będzie chociażby wymagane przez resort finansów zbudowanie platformy komunikacyjnej ze wszystkimi systemami fakturującymi. Dla przedsiębiorców będzie to wydatek związany z zakupem i utrzymaniem sprzętu, który będzie obsługiwał projektowane rozwiązanie. Wydatkiem będzie również przeprowadzenia niezbędnych modyfikacji w systemach fakturujących.

Na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z wdrożeniem eFaktur wpływać będzie:
– konieczność samodzielnego zgromadzenia informacji na temat KSeF,
– koszty szkolenia pracowników z obsługi KSeF,
– opłaty ponoszone z tytułu korzystania z zewnętrznego doradztwa firm księgowych przy wdrażaniu KSeF,
– koszty korzystania ze wskazanych rozwiązań.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów w małych i średnich firmach koszty wdrożenia KSeF będą wynosiły od 500 do 2000 zł.

Czy koszty wdrożenia KSeF można uznać za wydatki na badania i rozwój?

W Sejmie w czerwcu 2023 r. procedowano poprawki do ustawy wprowadzającej KSeF. Propozycją opozycji było uznanie wydatków na wdrożenie KSeF za środki przeznaczone na badania i rozwój. Pozwoliłoby to firmom na dwukrotne zaliczenie ich do kosztów.

Większość sejmowa odrzuciła tę poprawkę.

Czy wdrożenie KSeF przyniesie oszczędności?

Wiadomo już, że wdrożenie KSeF będzie wiązało się z wydatkami dla firm. Czy jednak w dalszym użytkowaniu systemu pozwoli to na oszczędności?

KSeF ma uprościć procesy fakturowania i raportowania informacji do różnych organów. Ujednolicenie formatu e-faktur oraz zoptymalizowanie ich obiegu ma przynieść przedsiębiorcom oszczędności.

Ponadto KSeF to większe bezpieczeństwo obrotu dokumentów księgowych. Podatnik będzie miał pewność, że faktura dotarła do kontrahenta w konkretnym dniu. Od tej daty może liczyć termin płatności, co pozwoli łatwiej planować rzeczywisty wpływ pieniędzy oraz wydatki.


Źródło: money.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProffesional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

Najnowsze

mObywatel zostanie zmieniony decyzją UE

Unia Europejska zadecydowała, że mObywatel zostanie zmieniony. Wiąże się to z możliwością wylegitymowania się...

PARP ma 4,2 mld euro z Funduszy Europejskich do rozdania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację naborów z programów Fundusze Europejskie dla...

Gospodarka w 2023 r. – podsumowanie 

Zbliża się koniec roku, co stanowi okazję do gospodarczego podsumowania tego okresu. Bez wątpienia...

Po połączeniu UPC Polska i Play skargi klientów nie milkną

W sierpniu Play i UPC połączyły się. Od września klienci skarżą się na usługi,...