KSeF 2023/2024 i e-Faktury – harmonogram wdrożenia

Wprowadzanie Krajowego Systemu e-Faktur odbywa się etapami. Od początku roku funkcjonuje już pierwszy etap, który jest jednak całkowicie dobrowolny. We wrześniu pojawi się nowa wersja struktury logicznej e-Faktury FA(2). Potem zgodnie z harmonogramem będą kolejne etapy aż do lipca 2024 r., gdy system będzie w pełni obowiązkowy.

Robocza wersja struktury logicznej e-Faktury FA(2) została już opublikowana. Obowiązywać będzie ona od 1 września 2023 r. To kolejny etap przygotowania podatników do obowiązkowego wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF, które wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Dobrowolny KSeF już funkcjonuje

Dobrowolny KSeF oraz pierwsza wersja e-Faktury są z nami obecne od 1 stycznia 2022 r. Umożliwia on wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Przyjmuja one format xml, który zgodny jest ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1).

T ę pierwszą wersję e-Faktury opublikowano już pod koniec listopada 2021 r. Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Przedsiębiorcy mieli czas do zapoznania się z nim i podjęcia decyzji dotyczącej wdrożenia systemu już w pierwszym możliwym okresie, by go przetestować.

Druga wersja e-Faktury już jest dostępna

Od 1 września 2023 roku obowiązywać będzie druga wersja e-Faktury ustrukturyzowanej. Została ona opublikowana 23 maja  2023 r. przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Pozwoli to przedsiębiorcom na dostosowanie systemów informatycznych do projektowanych zmian.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Pozwoli to na przygotowanie się podatkników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 roku. Umożliwi to pojawienie się struktury logicznej FA(2) jeszcze w czasie dobrowolnego KSeF.

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Finansów opracowanie zaktualizowanej struktury logicznej FA(2) odbyło się w oparciu o:
– opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,
– postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów,
– postulatami sektora IT.

Roboczą wersją struktury logicznej e-Faktury FA(2) wraz z pozostałymi dokumentami z nią związanymi można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowy System e-Faktur.

W lipcu 2023 r. ma zostać udostępnione środowisko testowe dostosowane do nowe struktury logicznej e-Faktury oraz dokumentacja. 1 września 2023 r. nastąpi udostępnienie środowiska produkcyjnego.

Od 1 lipca 2024 wejdzie obowiązkowy KSeF

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw jest już w Sejmie RP. Ma on wprowadzić obowiązkowy system e- Faktur z wykorzystaniem KSeF  od 1 lipca 2024 r.

Jednocześnie do końca 2024 roku podatnicy nierozliczający się z VAT będą mogli wystawiać faktury inne niż ustrukturyzowane. Możliwe też będzie wystawianie faktur z kas rejestrujących oraz faktur uproszczonych poza KSeF. Dotyczyć to będzie również  paragonów z NIP do kwoty 450 zł.

Do końca 2024 r. wyłączona będzie odpowiedzialność karnoskarbowa za błędy w realizacji obowiązków w zakresie KSeF.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl