ZAPRASZAMY NA II FORUM BEZPIECZEŃSTWA SIECI TECHNOLOGICZNYCH

377

 
Program II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (II F-BST) jest kontynuacją działań KIGEiT oraz IMWG na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych szczególnie w obszarze ICT – cyberbezpieczeństwo. Organizatorzy II-giej edycji Forum adresują Forum branży energetycznej, w której funkcjonują największe rozległe sieci technologiczne obejmujące swym zasięgiem obszar całego kraju.
Problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego jest przedmiotem prac i analiz licznej grupy przedstawicieli operatorów systemów przesyłowych i producentów energii. Systemy produkcji i przesyłu energii wymagają wprowadzania stale doskonalszych rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających oprócz bezpieczeństwa dostaw również bezpieczeństwo systemów technologicznych w zakresie osób i mienia. Planowane Forum będzie kolejnym z cyklu, skupiających nie tylko wysokiej klasy ekspertów z branży ale również członków zarządów przedsiębiorstw i przedstawicieli ministerstw, dla których tematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego jest priorytetowa w ich działalności.
II-gie Forum-BST odbędzie się 24 listopada 2016 roku w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) zapewniającego bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jako części wspólnego europejskiego systemu elektroenergetycznego. Ta kluczowa rola PSE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w tym odpowiedzialność za tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, wymaga zapewnienia najwyższych kryteriów bezpieczeństwa ochrony systemów i sieci technologicznych.

Więcej o konferencji: tutaj.

REJESTRACJA