Czy więcej pieniędzy usprawni działanie PIT?

Trwa zamieszanie związane z systemem Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Operatorzy nie mają zbyt wiele pozytywnych słów do powiedzenia na jego temat. Działanie PIT pozostawia wiele do życzenia, a czasu na skorzystanie z niego jest niewiele. Czy jednak dorzucenie do systemu pieniędzy na jego usprawnienie pomoże?

27 stycznia został uruchomiony Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji. Na zaraportowanie do nowego systemu zarządzanego przez Prezesa UKE operatorzy nie mają wiele czasu. Na ewidencję infrastruktury telekomunikacyjnej maja czas do 28 lutego, a na raport w sprawie świadczonych usług telekomunikacyjnych do 31 marca. Jednak nie tylko czas stanowi problem w tej sytuacji, a także problemy z funkcjonowaniem systemu. Już po jego wystartowaniu pojawiły się problemy techniczne . Teraz UKE dostaje dodatkowe pieniądze, by system usprawnić.

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu zostaje dofinansowane pieniędzmi z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze na ten cel przekazane są także z budżetu państwa w Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 21 125 625,00 zł, a dofinansowanie projektu wynosi 17 878 616,43 zł. Celem projektu „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w 2020, 2021, 2022 i 2023 r.” jest – jak sama nazwa wskazuje – rozbudowa systemu pozwalająca na lepsze nim zarządzanie przez Prezesa UKE.

Dzięki rozbudowie możliwe ma być:
– przeprowadzenia inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych obejmującej fizyczne przebiegi,
– zbierania danych o planach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,
– zbierania danych o jakości świadczonych usług,
– wyszukiwarkę danych o usługach dostępną dla wszystkich obywateli.

Jednak nie to ma wspierać operatorów telekomunikacyjnych w sprawniejszym raportowaniu. Za te elementy odpowiada planowana w ramach projektu rozbudowa narzędzia typu Business Intelligence oraz mechanizmów aktualizacji danych. Ma to wspierać identyfikację źródeł danych i stworzyć odpowiednie warstwy raportowania. Pieniądze zostaną przeznaczone również na zakup infrastruktury informatycznej oraz wyposażenia stanowisk pracy czy szkolenia specjalistyczne dla pracowników UKE.

Pozostaje jednak pytanie, czy wszystkie te działania nie powinny zostać wdrożone przed uruchomieniem systemu? I czy w związku ze stwierdzeniem, że PIT w obecnej formie potrzebuje poprawy, na którą idą te pieniądze, nie powinny zostać automatycznie przesunięte terminy, w których do wymagań muszą dostosować się operatorzy?

Źródło: bip.uke.gov.pl

Czytaj także :