Komentarz po webinariach UKE o raportowaniu do PIT  

1484

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził dwa webinaria związane z nowym Punktem Informacyjnym do spraw Telekomunikacji. 25 i 26 stycznia chętni mogli wziąć w nich udział i zrobili to licznie. Ale czy webinaria przyczyniły się do lepszej wiedzy na temat PIT?

Zdaniem Eweliny Grabiec z itB Legal  inicjatywa UKE była potrzebna, jednak sposób przeprowadzenia webinariów nie poprawił stanu wiedzy uczestników. Przede wszystkim nie tyle było to webinarium, co odtworzenie filmików z YouTube’a. Podzielono je na cztery części:
1. aspekty prawne PIT,
2. rejestracja i logowanie do PIT i PUE UKE, zmiana administratora podmiotu, dodanie nowego użytkownika,
3. przygotowanie danych w PIT,
4. przekazanie danych do PIT.

Po prezentacji zagadnienia następowały pytania. Pracownicy starali się na nie odpowiadać pomimo ograniczonego czasu na to przeznaczonego. Niektóre pytania zadawane w trakcie webinarium zostały pominięte. Chociażby te o podstawę zmuszenia pracownika do posiadania profilu zaufanego i wykorzystania go w celach służbowych. Obiecano jednak, że wszystkie z pytań znajdą swoje odpowiedzi na piśnie w formie FAQ. Nie wiadomo tylko, kiedy się ono pojawi.

Nie wiadomo również kiedy odbędą się kolejne webinaria. Pojawia się termin 9 lub 16 lutego, ale to nic pewnego. Potrzebne też będą bardziej praktyczne szkolenia, gdy zobowiązani będą chcieli przekazywać dane do uruchomionego systemu.

I tutaj pojawił się kolejny problem. Deklaracja składana przez UKE brzmiała:
(…) narzędziem teleinformatycznym służącym przekazaniu danych w inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, będzie system Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji, rozbudowany o funkcje umożliwiające prowadzenie sprawozdawczości na podstawie art. 29 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. System zostanie przekazany do Państwa dyspozycji w terminie 27 stycznia 2023 r.

Niestety w dniu 27 stycznia na stronie:https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/strona-glowna/ pojawiała się informacja o niedostępności serwisu. Raportujący mają na spełnienie obowiązku miesiąc, a taki falstart na pewno nie ułatwi im zadania. Szczególnie z uwagi na trwające w różnych regionach kraju ferie.

Niektórzy mogą stwierdzić, że tego się spodziewali.  Izby gospodarcze zrzeszające ISP już 21 grudnia zgłaszały zaniepokojenie brakiem dostępności systemu i rozporządzenia wykonawczego. Ich niezadowolenie z powodu prowadzenia prac i sposobów komunikowania dało się zauważyć w trakcie webinariów. Wielu uczestników dopiero na webinarze dowiedziało się, że w tym roku mają mniej czasu na zaraportowanie danych. Będą też musieli wykonać to dwa razy do roku. Pojawiły się głosy, że zamieszanie z SIIS/PIT, SIDUSIS i nadmiar obowiązków sprawozdawczych za tym idąca skłaniają do zamknięcia biznesu.

Webinaria i zamieszanie w ich trakcie powołało do  istnienia zamkniętą grupę facebookową dotyczącą PIT. Przedstawiciele branży zastanawiają się tam, jak w miesiąc poradzić sobie z PIT-em. Udzielają sobie wsparcia i porad. Jednak niezależnie od samoorganizacji należy spodziewać się, że jeszcze w tym roku pojawią się zawiadomienia o wszczęciu postępowania o nałożenie kary w sprawie niedotrzymania terminu raportowania do PIT. ISP mogą mieć problemy również ze składaniem niepełnych lub nieprawidłowych danych. Wtedy kwestia niedotrzymania terminów przez administrację może być pomocna w SOKiK.

Źródło: okablowani.pl