Czy przyznanie częstotliwości Sferii było zgodne z prawem? KE rozpoczęła postępowanie

208

Sferia to polski operator telekomunikacyjny, który należy do grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie dotyczące przydziału częstotliwości GSM temu operatorowi.

KE otrzymała skargi od konkurentów operatora, którzy uważają, że w 2013 r. polskie organy przydzieliły Sferii pasmo 800 MHz w tzw. „dywidendzie cyfrowej” bez aukcji, nie nakładając na nią dodatkowych kosztów ani obowiązków w zakresie zasięgu.

Innym operatorom przydzielono pozostałe bloki w paśmie dywidendy cyfrowej 800 MHz dopiero w 2016 roku w drodze konkurencyjnej procedury, za opłatą wynoszącą średnio ok. 390 mln euro (1,7 mld zł) oraz nakładając na nich obowiązki w zakresie zasięgu. Według skarżących przyznanie Sferii w 2013 roku częstotliwości radiowych w sieci GSM nie było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Źródło: forsal.pl