By wybudować te elementy infrastruktury, nie potrzeba zgłoszenia – rozwiewamy wątpliwości Czytelników

Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni
Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni

Ostatnia nowelizacja ustawy prawo budowlane budzi wątpliwości naszych Czytelników. Na jedno z powtarzających się pytań odpowiada prawnik z kancelarii KTW.Legal.

Zakres nowelizacji prawa budowlanego jest stosunkowo szeroki, w pewnym stopniu dotyka też operatorów telekomunikacyjnych. Po naszej publikacji komentującej najważniejsze dla branży zmiany powtarzało się pytanie: czy budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych na pewno nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

– Nie wymaga i jest to wyrażone wprost w przepisach ustawy (art. 29 ust. 2 pkt 9 prawa budowlanego) – odpowiada mecenas Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni. – Podkreślam jednak, że chodzi tu o nowe brzmienie przepisu. Wcześniej nie było to wyrażone wprost, tzn. trzeba było sięgnąć do kilku przepisów, żeby to ustalić, ale według mnie zasada była ta sama.

Warto jednak zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat przepisy prawa w tym zakresie zmieniały się kilkakrotnie. Kiedyś wymagało to zgłoszenia, następnie zmieniono tę zasadę i nie wymagało to ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Taki stan prawny mamy też obecnie.