TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Cyfrowa transformacja szkoły

Konfederacja Lewiatan jest zdania, że cyfrowa transformacja edukacji powinna obejmować cały okres edukacji. Ma też zakładać inwestycje poprzedzone przygotowaniem planów cyfryzacji danej szkoły, przedszkola czy uczelni. Dlatego potrzebna jest regularna ewaluacja oraz ocena wdrażanych przedsięwzięć i programów w tym zakresie.

Zakończyły się prekonsultacje dokumentu „Polityka cyfrowej transformacji edukacji”. Przyjęcie go przez rząd to jeden z kamieni milowych KPO. Zgodnie z założeniami ma nastąpić do końca 2023 r. Konfederacja Lewiatan miała w trakcie prekonsultacji dużo uwag do dokumentu.

– Polityka cyfrowej transformacji edukacji i uczenia się formalnego powinna zostać uzupełniona o kwestie związane z cyfryzacją przedszkoli oraz szkolnictwa wyższego. Te tematy powinny się uzupełniać, a wdrażane przedsięwzięcia być realizowane biorąc pod uwagę cele poszczególnych etapów edukacji i zachowanie ciągłości w kontekście oddziaływania na uczniów i wsparcia ich rozwoju na każdym etapie edukacji (przedszkole – szkoła podstawowa – szkoła średnia – studia wyższe). W zakresie wykorzystania rozwiązań cyfrowych i budowania kompetencji kluczowych, kolejne etapy edukacji powinny zapewniać  rozwój i wykorzystywać oraz wzmacniać efekty z poprzedniego etapu – przekonuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Na co należy zwrócić uwagę przy cyfrowej transformacji edukacji?

Przy polityce cyfrowej transformacji należy zwrócić uwagę na wszelkie obszary. Wymaga to integracji rozproszonej obecnie odpowiedzialności w tym zakresie. Za elementy związane z cyfrową transformacją edukacji odpowiadają np.:
– Ministerstwo Edukacji i Nauki,
– Ministerstwo Cyfryzacji,
– Instytut Badań Edukacyjnych,
– Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
– administracja samorządowa.

Koordynacja powinna przede wszystkim dotyczyć źródeł finansowania i harmonogramu realizacji poszczególnych działań. Inwestycje należy poprzedzić konkretnymi planami cyfryzacji i zdefiniowaniem obszarów, które wymagają najszybszego dofinansowania.

Domknięciem działań w obszarze cyfryzacji edukacji ma być ewaluacja na każdym etapie dotycząca zrealizowanych programów. Takie badania mają być zlecane na zewnątrz i realizowane przez niezależne podmioty.

– Inwestycje w placówkach powinny być poprzedzone przygotowaniem planów cyfryzacji danej szkoły, przedszkola czy uczelni. Takie strategie pozwolą na dopasowanie wsparcia do aktualnych możliwości i potrzeb. Kluczowe jest dobre wykorzystanie personelu do realizacji założeń strategii danej szkoły – dodaje Małgorzata Lelińska.

Lewiatan uważa, że powinien zostać powołany stały merytoryczny zespół roboczy. Stanowic ma platformę dialogu. W jego skład mają wejść również reprezentanci rynku edtech. Mieliby na bieżąco zachęcać do inwestycji w najbardziej nowoczesne rozwiązania, które będą dopasowane do danego etapu nauki oraz wieku dzieci.

Przykład Szwecji pokazuje, że cyfrową transformację w edukacji należy planować rozsądnie. Nie można przesadzić, bo efekty mogą być zupełnie inne, niż zakładane.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze