TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

MiŚOT SA z nowymi akcjonariuszami

MiŚOT SA od grudnia ma blisko 300 nowych akcjonariuszy. Właścicielami spółki stali się inwestorzy indywidualni związani z małymi i średnimi operatorami telekomunikacyjnymi, którzy przez lata budowali siłę Grupy MiŚOT i jej podmiotów zależnych. Wkrótce liczba akcjonariuszy może się zwiększyć.

Rozpoczęta 4 września oferta publiczna akcji MiŚOT SA doszła do skutku.

– Stowarzyszenie e-Południe zawarło z 272 inwestorami 281 umów sprzedaży. Rozbieżność między tymi liczbami wynika z faktu, że niektórzy inwestorzy podpisali więcej niż jedną umowę, ponieważ byli udziałowcami lub właścicielami kilku podmiotów, które współpracowały z Grupą MiŚOT i zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym uzyskali prawo do nabycia akcji. Proces zawierania umów sprzedaży akcji zakończyliśmy 24 listopada – podsumowuje Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe

W grudniu wszystkie umowy sprzedaży akcji zostały przekazane do Domu Maklerskiego Navigator w celu dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy spółki.  

– Tym samym procedury dotyczące przeprowadzenia przez nas oferty publicznej zostały dochowane. Przygotowanie i prowadzenie procesu było dla nas zupełnie nowym doświadczeniem – mówi Sebastian Kachel, członek zarządu Stowarzyszenia e-Południe.

Ze względu na wielu uprawnionych z różnych części kraju i związane z tym trudności logistyczne Stowarzyszenie e-Południe stworzyło system informatyczny dedykowany do obsługi procesu, który sprawdził się, ale okazał się też nie w pełni doskonały.

– Mimo tego oraz skali zainteresowania zakupem akcji, prawie wszystkie umowy zostały pozytywnie sfinalizowane i inwestorzy poradzili sobie z systemem i terminami – informuje prezes Adam Kossowski.

– MiŚOT SA ma prawie 300 nowych akcjonariuszy. To dla nas wielkie zobowiązanie, bo zdajemy sobie sprawę, co przez lata obiecywaliśmy i co zapisaliśmy w Dokumencie Informacyjnym. To nie koniec. Są kolejni chętni, którzy mieli prawo do nabycia akcji zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie opublikowanym na początku oferty publicznej. To kolejni właściciele lub udziałowcy firm, które budowały potencjał Grupy MiŚOT. Zdecydowaliśmy już, że w 2024 roku – najszybciej jak to możliwe – ruszamy z przygotowaniami kolejnej oferty. Robimy to dla tych, którzy nie zdążyli lub nie poradzili sobie na czas z formalnościami. Żaden z inwestorów, któremu należą się akcje, bo współpracował i współpracuje z grupą  i spełnia kryteria bycia małym i średnim operatorem telekomunikacyjnym, nie powinien zostać poza spółką – zapewnia Krzysztof Czuszek, prezes MiŚOT SA.

Nowi akcjonariusze MiŚOT SA uzyskali prawo do współdecydowania o rozwoju spółki. Od 2024 roku będą mogli brać udział w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, jak również partycypować w zyskach, jeśli takie zostaną wypracowane i przeznaczone do podziału. Szczególnie istotny będzie jednak dostęp ich firm do produktów i usług Grupy MiŚOT, a także możliwość występowania na rynku w grupie z silną reprezentacją branżową.

Paweł Gniadek
Paweł Gniadek
Doświadczony ekspert w obszarze komunikacji, z ponad 25-letnim stażem, ma w dorobku pracę w mediach, agencjach public relations, jak również spółkach, także dużych - giełdowych. Wraz ze współpracownikami tworzył efektywne struktury komunikacyjne i promocyjne, przygotował i nadzorował w obszarze komunikacji i promocji wiele skutecznych projektów (np. IPO, duże przejęcia, sprzedaż, konsolidacja) i kampanii, nadzorował i prowadził ambitne i bardzo efektywne projekty sponsoringowe, opracował regulacje z obszaru promocji – strategie public relations, strategie marki, strategie CSR, zasady sponsoringu, zasady promocji – a przede wszystkim skutecznie je wdrażał. W dorobku ma (wraz z zespołami) liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. wiele nagród za najlepszy raport roczny, a także przyznawane przez Gazetę Giełdy „Parkiet” dwie pierwsze nagrody za najlepsze relacje inwestorskie w latach 2014 i 2015. W 2012 roku otrzymał tytuł „Człowiek PR-u 2012” przyznawany przez branżowy miesięcznik Brief.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze