Co zrobił Prezes UKE w 2022 roku?

fot. UKE

Operatorzy telekomunikacyjni pilnie przyglądają się działaniom podejmowanym przez Prezesa UKE. Jego decyzje mają wpływ na nich, ale też na ich klientów. „Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2022 rok” pozwala dokładnie prześledzić, jakie decyzje były w minionym roku podejmowane, jakie działania przeprowadzone, co się udało, a czego nie udało się zrobić.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako regulator regulatorem rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce zarządza wieloma elementami, które wchodzą w ich skład. W jego władaniu pozostają częstotliwości  i ich przyznawanie, kontrola spełniania wymagań w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej czy kontrola wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego.

UKE publikuje sprawozdanie z działalności Prezesa w 2022 r.

Opublikowane „Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2022 rok” pokazuje działalność regulacyjną oraz realizację polityki rządu i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej przez Jacka Oko będącego w 2022 r. Prezesem UKE.

Sprawozdanie składa się z czterech części. Są to:
– ochrona interesów konsumentów,
– wspieranie rozwoju infrastruktury i usług, w tym tworzeniu fundamentów 5G i wspieraniu nowych technologii i innowacji,
– regulacje rynków telekomunikacyjnego i pocztowego wraz z przeglądem rynków i rozstrzyganiem sporów między przedsiębiorcami, przeprowadzaniem kontroli, prowadzeniem postępowań legislacyjnych i sądowych oraz działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej,
– zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi, finansami oraz rozwijaniem komunikacji elektronicznej z klientami.

Pełne sprawozdanie:


Źródło: uke.gov.pl