ZCP o cyberbezpieczeństwie przy tworzeniu 5G

Związek Cyfrowa Polska przychyla się do wykluczania z zakupów sprzętu oraz usług od dostawców wysokiego ryzyka przy wdrażaniu technologii 5G. Jeśli dany sprzęt czy usługi mogłoby zagrozić obronności i bezpieczeństwu kraju, nie można ich dopuścić do funkcjonowania.

W konsultacjach prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dotyczących zapowiedzianej aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) brał udział Związek Cyfrowa Polska. Analizował rozdysponowywanie zasobów radiowych, które mają być wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych do świadczenia usług w technologii 5G.

– Odpowiednie rozdysponowanie pasma 3,6 GHz pozwoli przydzielić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bloki częstotliwości na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Umożliwi to zbudowanie sieci znacznie szybszych i zapewnić stabilniejsze połączenia niż do tej pory. To z kolei pozwali podłączyć do sieci inteligentne urządzenia, które zrewolucjonizują nie tylko przemysł, biznes i miasta, ale także nasze codzienne życie – skomentował Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

5G a cyberbezpieczeństwo

Związek Cyfrowa Polska przesłał do UKE stanowisko, w którym eksperci organizacji zrzeszającej działającą w Polsce branżę cyfrową poruszyli głównie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem przy tworzeniu 5G. Zgodnie ze stanowiskiem Cyfrowej Polski trzeba upewnić się, że częstotliwości z poddanego aukcji pasma nie będą wykorzystane w niewłaściwym celu. Ponadto należy zastosować zestaw narzędzi Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa 5G.

Wymaga to wypracowania skoordynowanego podejście do nowych technologii telekomunikacyjnych w całej Europie. Dotyczy to również podejścia do sprzedawców lub producentów uznanych za stanowiących zagrożenie dla obronności państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Eksperci Związku Cyfrowa Polska wypowiedzieli się również w kwestii określania dostawców wysokiego ryzyka. Prawo do wnioskowania do właściwego ministra ds. informatyzacji o uznanie danego podmiotu za dostawcę wysokiego ryzyka powinny mieć:
– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
– Agencja Wywiadu,
– Prokuratura Generalna,
–  NASK,
– Instytut Łączności,
– Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Wniosek taki mógłby również z własnej inicjatywy złożyć minister cyfryzacji.

Źródło: Związek Cyfrowa Polska, telepolis.pl