TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Certyfikaty Prezesa UKE 2015

Prezes UKE przyznał certyfikaty na 2015 rok. Tym razem uhonorowane zostały firmy Orange Polska, UPC Polska w kategorii Bezpieczny Internet, CenterNet w kategorii Senior oraz FOSET Paweł Szubczyński i serwis panwybierak.pl w w kategorii porównywarka ofert usług telekomunikacyjnych.

Program certyfikacji ma przede wszystkim zwrócić uwagę przedsiębiorców i wszystkich użytkowników na najistotniejsze wyzwania sektora telekomunikacji i nowych technologii. Są to m.in. bezpieczeństwo korzystania z sieci internetowej, konieczność pomocy i poprawy kompetencji cyfrowych osób powyżej 50 roku życia, a także zwiększenie dostępu do przejrzystych informacji o dostępnych ofertach.
Zobowiązania laureatów Certyfikatu Prezesa UKE na 2015 rok:

 • Orange Polska  i UPC Polska świadczą usługi dostępu do sieci Internet zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet, zapewniając swoim użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim ochronę dzieci i młodzieży.
 • CenterNet świadczy usługi telekomunikacyjne zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior, tj. wyrównując szanse i zwiększając aktywność osób starszych w dostępie do usług telekomunikacyjnych.
 • Natomiast firmy: FOSET Paweł Szubczyński oraz panwybierak.pl Sp. z o.o. – zapewniają możliwość porównywania ofert usług telekomunikacyjnych w serwisach: odpowiednio – www.CyfrowyDoradca.pl oraz panwybierak.pl, zgodnie ze standardami ustalonymi przez Prezesa UKE w programie certyfikacji.

W kategorii Bezpieczny Internet spółki Orange Polska i UPC Polska zobowiązały się do:

 • prowadzenia w szkołach zajęć informacyjnych dotyczących zagrożeń i przemocy w sieci;
 • udostępniania poradników mających na celu bezpieczne wprowadzenie dziecka w świat Internetu, w formie elektronicznej i papierowej, kierowanych do rodziców i dzieci;
 • udostępnienia adresu mailowego, na który użytkownicy mogą kierować pytania dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz pomocy w sytuacji zagrożenia w sieci;
 • udostępnienia narzędzi uniemożliwiających dostęp osób nieletnich do treści przeznaczonych dla osób dorosłych (programy filtrujące, antywirusy oraz programy antyspamowe).

W kategorii Senior spółka CenterNet zobowiązała się do:

 • stworzenia specjalnej oferty dla klientów w wieku powyżej 50-tego roku życia oraz oferowania  aparatów telefonicznych dedykowanych dla Seniorów;
 • zapewnienia infolinii umożliwiającej wsparcie techniczne użytkownikom w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych i z telefonów komórkowych; organizowania szkoleń kierowanych do osób starszych oraz udostępnianie użytkownikom usług telekomunikacyjnych ,,Poradnika Seniora’’ w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej;
 • stosowania blokady usług Premium Rate, udostępniania tej usługi na wyraźne życzenia zainteresowanych konsumentów (w przypadku problemów związanych z aktywacją usługi zobowiązanie się do pomocy klientowi przez cały proces aktywacyjny za pośrednictwem specjalnie dedykowanej infolinii);
 • zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości wypróbowania przez 10 dni przed dokonaniem  zakupu, telefonu dedykowanego seniorom; oferowania sprzętu telekomunikacyjnego, który posiada dodatkowe udogodnienia dla osób starszych, m.in. duże klawisze, proste menu klawiatury, funkcję SOS.

W kategorii Porównywarka Ofert przedsiębiorstwa FOSET Paweł Szubczyński oraz panwybierak.pl zobowiązały się odpowiednio do:

 • oferowania możliwości porównywania pakietów telewizji cyfrowej (FOSET Paweł Szubczyński) oraz ofert telewizji, Internetu stacjonarnego, Internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej a także ofert łączonych (panwybierak Sp. z o.o.), gwarantując wiarygodne i rzetelne porównanie ofert, co spełnia wymagania Prezesa UKE dla niezależnych kalkulatorów ofert telekomunikacyjnych;
 • informowania Prezesa UKE o zmianach w liczbie porównywanych dostawców usług wraz z dokładnym wskazaniem, których dostawców dotyczą zmiany (w przypadku zmniejszenia liczby porównywanych dostawców usług do podania szczegółowego powodu takiego działania);
 • informowania Prezesa UKE o nowych funkcjonalnościach serwisu i datach przeprowadzonych aktualizacji, jak również o zmianach w regulaminie serwisu, kiedy takie zmiany nastąpią.

 
Certyfikaty przyznawane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej mają na celu wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w na rynku usług telekomunikacyjnych, jak również zapewnienie użytkownikom najlepszej ochrony przed nadużyciami.
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: manager.nf.pl

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze