Artykuł 30 megaustawy –  jak to działa?

Art. 30 megaustawy ma być – zgodnie z zapewnieniami UKE – narzędziem zwiększającym konkurencyjność na rynku. Regulacje sprzyjają konsumentom, a operatorzy stosują je coraz częściej. Czasem jednak w skorzystaniu z tego narzędzia potrzebne jest wsparcie Prezesa UKE. W jaki sposób?

Art. 30 megaustawy gwarantuje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu nieodpłatnego dostępu do nieruchomości w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych w danym budynku. Dostęp taki ma zapewnić właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Ma to na celu zwiększenie zasięgu usług telekomunikacyjnych.

Operatorzy telekomunikacyjni korzystają z art. 30 megaustawy

Chociaż regulacje obowiązują od ponad 10 lat, to nie były one powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nowelizacje megaustawy zmieniły tę sytuację. Instrument stał się efektywniejszy, co przełożyło się na to, ze operatorzy chętniej po niego sięgają. Zwiększa się liczba wniosków składanych do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego dostępu do nieruchomości.

– Mimo że postępowanie administracyjne trwa zazwyczaj dłużej niż ustawowe 60 dni, wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych decyduje się na uzyskanie dostępu do nieruchomości i budynków w drodze administracyjnej, jeżeli zaistnieją problemy w uzyskaniu dostępu na drodze cywilnoprawnej – zauważa Monika Zapała, p.o. naczelnika Departamentu Regulacji UKE.

W celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego dostępu do nieruchomości, Prezes UKE wydaje decyzje, w których określa warunki wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach gruntowych oraz w budynkach. Decyzje te dotyczą głównie:
– możliwości doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
– korzystania z punktów styku.
– wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Decyzje Prezesa UKE wydane na podstawie art. 30 megaustawy umożliwiły dostęp do prawie siedmiu tysięcy nieruchomości.

Art. 30 megaustawy ma uporządkować usługi telekomunikacyjne

Dzięki zapewnieniu dostępu do nieruchomości dla operatorów telekomunikacyjnych możliwy jest rozwój sieci. Jednocześnie art. 30 megaustawy ma nie dopuszczać do sytuacji, w której powielana jest infrastruktura telekomunikacyjna w danym budynku

Takie dublowanie infrastruktury możliwe jest tylko wtedy, gdy reprezentują one różne technologie. Ponadto zgodnie z zapisami inwestorzy zobligowani są do wyposażenia nowych budynków w instalacje telekomunikacyjne, które stanowią część składową nieruchomości, Pozwala to na podłączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych.

–  Beneficjentami regulacji zawartej w art. 30 megaustawy pozostają abonenci, uprawnieni do wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych spośród tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy doprowadzili swoją sieć do danego budynku – stwierdza Monika Zapała.

Jak korzystać z art. 30 megaustawy

Prezes UKE opracował specjalny poradnik, który ma ułatwić operatorom telekomunikacyjnym oraz podmiotom mających obowiązek zapewnić dostęp do nieruchomości, prawidłowe korzystanie z art. 30 megaustawy.

Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych:

Pojawił się również wzór umowy o dostępie do nieruchomości i budynków oraz wzór wniosku do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu w przypadku braku porozumienia w tej sprawie między stronami.

Formularz wniosku:

Źródło: uke.gov.pl