Przyjrzyjmy się inflacji

Zgodnie z szybkim szacunkiem opublikowanym przez GUS na początku miesiąca w kwietniu inflacja wyraźnie spadła. Teraz pełen raport potwierdza te dane. Ceny rok do roku wzrosły o 14,7 proc.

W opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny raporcie dotyczącym inflacji w kwietniu 2023 r. potwierdziły się dane z szybkiego szacunku z początku miesiąca. Inflacja wyniosła 14,7 proc. co jest spadkiem w stosunku do miesiąca poprzedniego.

W rozbiciu na towary i usługi widoczna jest dysproporcja. Wzrost cen towarów wyniósł 15,1 proc, a usług – 13,3 proc. Ta różnica jest odwrotna w zestawieniu z marcem 2023 r. W tym wypadku to usługi zdrożały bardziej, bo o 1,4 proc. Natomiast ceny towarów wzrosły o 0,5 proc. W sumie wzrost cen miesiąc do miesiąca wyniósł 0,7 proc.

Za co płacimy najwięcej?

Najbardziej zdrożała żywność i napoje. Tutaj wzrost jest na poziomie 19,7 proc. Niewiele lepiej jest w przypadku użytkowania mieszkania i nośników energii. W tym wypadku ceny są wyższe o 18,2 proc. Za restauracje i hotele zapłacimy o 16,2 proc. więcej niż rok temu.

Po drugiej stronie skali jest transport, którego ceny wzrosły o 4,6 proc. Odzież i obuwie to ceny wyższe o 8,1 proc. niż w kwietniu 2022 r. We wzroście cen poniżej 10 proc. znalazły się  jeszcze zdrowie – 9,5 proc. i łączność – 9,4 proc.

Inflacja w telekomunikacji

W obszarze łączności widoczny jest również wzrost cen, bo w stosunku do kwietnia 2022 roku wzrosły one o 9,4 proc. Tym razem wzrost odnotowano zarówno w przypadku usług telekomunikacyjnych, jak i sprzętu telekomunikacyjnego.

Ceny usług telekomunikacyjnych w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 9,7 proc., a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,1 proc. Ceny sprzętu telekomunikacyjnego w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 0,7 proc. Jednak w zestawieniu z marcem 2023 r. spadły o 0,5 proc.

Źródło: stat.gov.pl