Zyski, zwolnienia i nieprawidłowości podatkowe w Vectrze

VECTRA

Zostało opublikowane w KRS sprawozdanie dotyczące Vectry. Przede wszystkim firma po przejęciu Multimedia Polska zwiększyła sprzedaż o 5,2 proc. Osiągnęła dzięki temu poziom 1,52 mld zł. Jednak dla zachowania wzrostów pojawiły się również zwolnienia. Dotknęły one 170 osób.

Od lutego 2022 r. prezesem Vectry jest Michał Bartkowiak. Do zarządu dołączył Paweł Dlouchy, który od 10 lat jest współwłaścicielem firmy pośrednictwa finansowego Collegium Anetta Kolasińska, Maciej Ulatowski i Wspólnicy, a od 2018 roku jest prezesem spółki Multibezpieczenie. W 2019 roku zaczął pełnić funkcję prezesa w Pandora Cognitive Cybersecurity. W zarządzie Vectry są także Jan Piotrowski, Dariusz Nowosadko i Bartłomiej Irzyński.

Opublikowane sprawozdanie oprócz kwestii osobowych przedstawia jednak przede wszystkim te finansowe. W 2021 r. grupa kapitałowa Vectra osiągnęła 1,52 mld zł przychodów sprzedażowych. Wzrost o 5,2 proc, nastąpił po przejęciu Multimediów Polska.

Mniejszy wzrost Vectra odnotowała w obszarze kosztów operacyjnych. Te podniosły się o 4,3 proc. do 1,44 mld zł.

Vectra raportuje również liczbę klientów, których jest 1,7 mln. W zasięgu sieci jest 4,6 mln gospodarstw domowych.

Zysk osiągnięty poprzez zwolnienia

W celu osiągnięcia lepszego zysku operacyjnego firma zdecydowała się na zwolnienia. Dotknęły one 170 osób, co pozwoliło na zmniejszenie nakładów pracowniczych z 98,7 do 94,66 mln zł. W ten sposób z 1 432 osób pracujących w Vectrze zostało tam 1 262.

Pozwoliło to na odnotowanie zysku operacyjnego na poziomie 115,93 mln zł. Także na poziomie netto operator odnotował wzrost. Przed rokiem w tym obszarze pojawiła się strata wysokości 111,12 mln zł, teraz jest to zysk 196,29 mln zł.

Problemy z rozliczeniami podatkowymi

Vectra mierzy się także z problemami podatkowymi. W maju 2022 r. wyniki kontroli Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego nie przyniosły dobrych wieści. Skarbówka zakwestionowała zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach spółek zarejestrowanych na Cyprze z 2017 roku. Natomiast w sprawozdaniu za 2018 rok odnotowano niewłaściwie ujęte operacyjne koszty uzyskania przychodów. Przełożyło się to na zaniżenie przychodów pochodzących ze źródeł kapitałowych na 385 tys. zł.

Vectra otrzymała wyniki tej kontroli, ale nie pojawiło się postępowanie podatkowe czy decyzja nakazująca jej zapłatę. Jednak firma nie zgadza się z ustaleniami urzędu skarbowego. Dlatego zapewne w przypadku dalszego prowadzenia postępowania będzie się sprzeciwiać ewentualnym nakazom zapłaty.

Źródło: wirtualnemedia.pl