Na ekonomicznej sinusoidzie – inflacja znowu w górę

107

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące cen towarów i usług w styczniu 2023 r. Niestety okazało się, ze po poprzednich spadkach tym razem odnotowano  ponowny wzrost inflacji. W styczniu wyniosła ona 17,2 proc.

W listopadzie i grudniu pojawiła się nadzieje, na ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej w Polsce, gdy w tych dwóch miesiącach inflacja zaczęła delikatnie spadać. Niestety najnowsze dane opublikowane przez GUS pokazują, że spadek nie jest długotrwały. W styczniu inflacja ponownie wzrosła i chociaż nie osiągnęła jeszcze pułapu, który miała w październiku 2022 r., to obecnie wynosi 17,2 proc.

Także w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano spory wzrost cen, bo o 2,5 proc.

Największy wzrost zarówno w stosunku do stycznia 2022 roku, jak i do grudnia 2023 roku pojawił się w obszarze nośników energii w sekcji mieszkanie. Tutaj wskaźnik inflacyjny to 34 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 10,4 proc.

W stosunku do stycznia 2022 roku znacząco wzrosły również ceny żywności – 20,7 proc.

Źródło: stat.gov.pl