Zwaśniona UE, spóźniony roaming…

684

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych poświęcone wynikom Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z 27 listopada 2014 r. oraz przyszłości projektu rozporządzenia dotyczącego wspólnego rynku telekomunikacyjnego.

Według TELKO.in, przedstawione przez resort sprawozdanie jasno wskazuje, że kończącej się prezydencji włoskiej w Radzie Europy nie udało się zatwierdzić projektu i rozpocząć negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie jego przyjęcia. Zadanie to na początku przyszłego roku przypadnie prezydencji włoskiej.
Podstawowym problemem procesu legislacyjnego jest brak kompromisu w między państwami UE – stwierdza wprost MAC. Z tego powodu, zdaniem resortu, końcowa wersja dokumentu będzie się składać tylko z części dotyczącej roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz określenia zasad neutralności sieci. Prawdopodobnie nie obejmie harmonizacji zasad zarządzania widmem radiowym. Dyskutowanym rozwiązaniem jest wycofanie całego projektu rozporządzenia i włączenie powyższych kwestii do zupełnie nowej inicjatywy legislacyjnej. Zdaniem MAC jednak jest to mało prawdopodobne.
W zakresie roamingu celem jest wprowadzenie zasady zrównania cen z usługami krajowymi (ang. roam like at home) do 15 grudnia 2016 r. Do tego czasu rozwiązane mają zostać bariery na hurtowym rynku roamingowym. MAC podkreśla, że kompromis utrudnia wyraźna sprzeczność interesów pomiędzy dwiema grupami operatorów (lokalni gracze i międzynarodowe koncerny telekomunikacyjne) oraz państw członkowskich (kraje ich pochodzenia).
Zasada neutralności sieci zakłada „miękkie zapisy”, ale bardziej w kierunku ochrony równości transmisji danych i bez wyraźnego przyzwolenia na usługi specjalistyczne. Zaproponowane przez włoską prezydencją zapisy w obu sprawach spotkały się z dużą krytyką.
 
Źródło: TELKO.in, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zdjęcie: wiadomosci.dziennik.pl