Znów "[email protected], [email protected], [email protected]"!

453

12 grudnia odbyła się gala wręczenia nagród II edycji konkursów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ,,[email protected][email protected][email protected]”. Wybrano najciekawsze projekty realizowane w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. Działanie ma na celu przede wszystkim zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

Dzięki zrealizowanym projektom prawie 90 tysięcy rodzin otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu oraz możliwość rozwinięcia swoich umiejętności cyfrowych. Ponadto dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej lub z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, osoby z grupy 50+ mogą bezpiecznie i świadomie korzystać z Internetu. Realizatorami tego działania są samorządy, których zadaniem jest wybór i organizacja grupy docelowej, zapewnienie dostępu do Internetu, zakup i dostarczenie im sprzętu, zapewnienie jego bezpieczeństwa, a wreszcie – organizacja i przeprowadzenie szkoleń.
Bardzo ważna jest kwestia środków finansowych i wsparcia technicznego, ale przede wszystkim najważniejsi są ludzie: samorządowcy z pasją do działania, nauczyciele i Latarnicy, osoby które podnoszą poziom kompetencji i zarażają młodszych tym, czym jest Internet i technologia – powiedział minister Andrzej Halicki. Budujmy i podnośmy świadomość. To jest ukłon w stronę placówek, które opiekowały się młodzieżą i tę pasję zaszczepiały. Bez was nie byłoby tych efektów dziś, a liczymy także na efekty w przyszłości –  dodał.
Laureatami konkursu „[email protected][email protected][email protected]” zostali:
I miejsce – Gmina Baranów Sandomierski,
II miejsce – Powiat Zwoleński,
III miejsce – Miasto Sokołów Podlaski.
Wyróżnienia przyznano gminom: Bojszowy, Łodygowice, Puck, Słupia i Stoczek.
Oprócz konkursu „[email protected][email protected][email protected]” ministerstwo zorganizowało równolegle konkurs dla najmłodszych uczestników projektów Działania 8.3: Otwarci na świat – Internet w naszym domu, na rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin – beneficjentów Działania 8.3 PO IG. W konkursie wzięły udział dzieci w wieku 8 – 12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do sieci dzięki projektowi.
 
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zdjęcie: natemat.pl