ZUS i Chmura Krajowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nawiązał współpracę z Chmurą Krajową. Pozwoli to na transfer wiedzy dotyczącej wykorzystania rozwiązań chmury obliczeniowej oraz analizę procesów i architektury technicznej do modelu pracy zdalnej.

PAP przesłała komunikat, w którym informuje o współpracy ZUS-u z Chmurą Krajową. Wykorzystanie chmury to jeden z elementów rozwoju technologicznego urzędu. Korzystanie z tego narzędzia ma pozwolić usunąć bariery do dalszego rozwoju i zwiększania efektywności.

– Współpraca z Chmurą Krajową wpisuje się w przyjętą przez Zakład strategię na lata 2021-2025. Zakłada ona szerokie wprowadzenie programów transformacji cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu strategii w ciągu najbliższych kilku lat sposób funkcjonowania Zakładu, a wraz z nim systemu zabezpieczenia społecznego, ulegnie daleko idącej transformacji  – mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Dariusz Śliwowski – wiceprezes Chmury Krajowej zapewnia, że posiada ona unikalne połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykorzystania rozwiązań chmurowych. Uzupełnia to zespół specjalistów z zakresu transformacji cyfrowej.

Źródło: PAP