Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

OSE w zdalnej edukacji

Większość pytanych nauczycieli i dyrektorów, którzy uczą zdalnie, pracuje z budynku szkoły. Wykorzystują oni internet dostarczany przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. To wynik badania ankietowego przeprowadzonego przez NASK.


Do szkół, które są podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wysłano na początku marca ankiety. Pytania w nich zawarte miały pomóc ustalić m.in. częstotliwość prowadzenia zajęć online z budynku szkoły z wykorzystaniem internetu OSE i zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej edukacji.

– OSE to kluczowy projekt nie tylko z punktu widzenia modernizacji polskiej szkoły, ale i – o czym przekonaliśmy się podczas pandemii – z punktu widzenia funkcjonowania polskiej szkoły. Dziś to już blisko 20 tys. placówek uczestniczących w programie i około 5 milionów użytkowników – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W badaniu wzięły udział 4552 szkoły.

Aż w 74,2 proc. szkół podłączonych do OSE prowadzone są zajęcia z budynku szkoły. W 65,7 proc. nawet codziennie.Im bardziej zurbanizowana gmina, tym częściej lekcje online były prowadzone z budynku szkoły. W gminach wiejskich odbywało się to w 61,7 proc, w miejsko-wiejskich w 66,6 proc, a w gminach miejskich w 67,4 proc.

Dane różniły się też w zależności od tego, w jakim województwie znajdowały się badane szkoły. W niektórych częstotliwość prowadzenia lekcji online z budynku szkoły była na poziomie przekraczającym 70 proc. Tak było w województwie dolnośląskim – 71,6 proc., zachodniopomorskim – 75,3 proc., warmińsko-mazurskim – 73,2 proc. czy lubuskim -71,9 proc.

Częściej prowadzone ze szkół są lekcje w szkołach podstawowych (68,4 proc.) niż w ponadpodstawowych (53,5 proc.).

53,6 proc. ankietowanych korzysta z internetu na terenie szkoły codziennie nie dłużej niż przez 6 godzin. 46,4 proc. natomiast deklaruje, że ze szkolnego internetu korzysta ponad 6 godzin dziennie.

88 proc. badanych deklaruje, że szkoła ma dobre przygotowanie sprzętowe do prowadzenia lekcji online. Jednak 44,1 proc. uznaje, że nauczycielom brak odpowiednich narzędzi wspomagających nauczanie zdalne.

– Dziś, po ponad roku nauki na odległość, wiemy, że szybki i bezpieczny internet OSE bardzo pomaga nauczycielom w realizacji zadań edukacyjnych. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że infrastruktura działa i jest z powodzeniem wykorzystywana do zdalnego nauczania – mówi Maciej Dudkiewicz, dyrektor Centrum Kontaktu OSE w NASK.

Szczegółowe wyniki ankiety w raporcie „Nauka w trybie zdalnym a wykorzystanie internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej:https://ose.gov.pl/media/2021/05/Nauka-w-trybie-zdalnym-a-wykorzystanie-internetu-OSE_raport.pdf

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProffesional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

Najnowsze

Konkurencja dla YouTube’a – czym jest PeerTube?

YouTube stał się dominująca platformą, na której znajdują się różnego rodzaju treści wideo. Jednak...

Aplikacje na uniwersytety – MyUniLodz

Powstała specjalna aplikacja Uniwersytetu łódzkiego. MyUniLodz pozwala na smartfonie sprawdzić wszystkie informacje dotyczące uczelni...

Krypto scam

W 2023 roku inwestujący w kryptowaluty stracili setki tysięcy złotych. I to nawet...

Autonomiczne pojazdy w Jaworznie

Autonomiczne pojazdy i sposoby na ich wszechstronne wykorzystanie to rozwiązanie światowe, które trafia także...