Znana jest data uruchomienia SIDUSIS

SIDUSIS
gov.pl

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego zostanie uruchomiony 1 grudnia 2022 roku. Ma w jasny sposób prezentować aktualne informacje o możliwości skorzystania z usług internetu szerokopasmowego. Pozwoli także na zgłaszanie zapotrzebowania na  usługi lub przeciwnie – pustostanów, w których usługi internetowe nie będą potrzebne.

22 października weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Był to pierwszy krok do powstania Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). W tej sprawie komunikat Minister Cyfryzacji wydał 26 października 2022 r., a dzień później informacja pojawiła się w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2207). Od tego momentu wiadomo, że SIDUSIS zostanie uruchomiony 1 grudnia 2022 r.

System ma zawierać informacje o możliwościach korzystania z usług internetu szerokopasmowego, o zapotrzebowaniu na usługi oraz o miejscach takich jak pustostany, gdzie tego typu usługi nie będą potrzebne. SIDUSIS ma być narzędziem dla samorządów oraz dla samych operatorów telekomunikacyjnych. Będzie też wspierał działanie Koordynatorów Szerokopasmowych – osób koordynujących współpracę samorządów z operatorami w zapewnienie na danym terenie jak najlepszego rozlokowania inwestycji szerokopasmowych.

Do 31 grudnia 2022r. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz operatorzy telekomunikacyjni mają przekazać do SIDUSIS szczegółowych informacji o punktach adresowych z możliwością świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego. Docelowo w SIDUSIS będą także informacje dotyczące prowadzonych i planowanych inwestycji szerokopasmowych. Nie tylko tych dofinansowanych ze środków publicznych, ale również realizowanych na zasadach komercyjnych.

System dostępny dla wszystkich będzie dopiero po zebraniu wszystkich danych czyli od 1 stycznia 2023 r.

Źródło: gov.pl

Czytaj także: