Zmiany w zasadach budowy sieci telekomunikacyjnych

2212

Kancelaria Premiera Rady Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Jest to nowelizacja technicznych zasad budowy sieci telekomunikacyjnych.

Znowelizowane przepisy będą się odnosić tak do budowy nowych obiektów, jak i każdej przebudowy obiektów istniejących. Obowiązywać będą na wszystkich etapach inwestycji. Od projektu po budowę.

Potrzebne były zmiany przepisów z uwagi na fakt, że poprzednie rozporządzenie zostało wydane w 2005 roku. Od tamtego momentu rynek telekomunikacyjny bardzo się zmienił, szczególnie pod względem technologicznym.

Projekt określa wymagania techniczne dla telekomunikacyjnych linii kablowych, a także dla studni i zasobników kablowych przy współkorzystaniu z obiektów budowlanych. Dotyczy również zbliżeń i skrzyżowań telekomunikacyjnego obiektu budowlanego do innych obiektów budowlanych również skrzyżowań ze śródlądowymi wodami powierzchniowymi.

W projekcie przewidziane jest wykorzystywanie innych drogowych obiektów inżynierskich w przypadku braku zasobów w kanalizacji drogowej na potrzeby telekomunikacji.

Projekt przewiduje m.in., że w przypadku braku zasobów w kanalizacji drogowej na potrzeby telekomunikacji będą mogły być wykorzystywane inne drogowe obiekty inżynierskie.

Projekt dostępny na stronie:https://legislacja.gov.pl/projekt/12349500/katalog/12806502#12806502