Światłowód rządzi!

1421

Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej szukają nietelekomunikacyjnych zastosowań włókien optycznych. W ten sposób powstał już jeden z dwóch sejsmografów rotacyjnych.

Polscy badacze na bazie włókień światłowodowych skonstruowali też platformę czujnikową do pomiaru mikroustrojów biologicznych, generator wirów optycznych dla potrzeb komputerów kwantowych i system pomiaru niebezpiecznych związków w powietrzu. Rozwijany jest też system kodowania binarnego dla zabezpieczeń antypodsłuchowych linii transmisyjnych w administracji rządowej.

Ekspert opowiedział również o kolejnych możliwościach światłowodów: „Światłowód nie wyczerpał jeszcze swoich możliwości. Nieustannie testowane są nowe technologie wytwarzania bardzo skomplikowanych struktur antyrezonansowych, struktur z rdzeniem powietrznym, które można zastosować jako ekwiwalenty dla standardowych włókien światłowodowych. Sam pojedynczy światłowód wciąż ma też wystarczającą pojemność informacyjną do tego, żebyśmy mogli komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym czy prowadzić streaming wideo nawet w pakietach 4K”.

Wspomniany sejsmograf pozwala badać zjawiska sejsmiczne towarzyszące trzęsieniom ziemi, rejestrować ruchy rotacyjne wysokich budowli i przewidywać tąpnięcia w kopalniach.

Dr inż. Paweł Marć, kierownik Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, w rozmowie z agencją informacyjną Newseria powiedział: „Informacje w światłowodzie są przesyłane w postaci kodowanych impulsów światła. Pojedyncze włókno światłowodowe, które pozwala nam transmitować to światło przez ocean, ma już w tej chwili pojemność liczoną w petabitach na sekundę. To są wielkości niewyobrażalne dla zwykłego człowieka. Dla przykładu UE chciała, żeby do 2020 roku każdy z jej obywateli miał dostęp do internetu szerokopasmowego o prędkości 1 gigabita na sekundę. Pojemność włókna przesyłającego światło za ocean jest już milion razy większa”.

Według raportu UKE światłowody w 2020 roku w Polsce przybyło 25 tys. km sieci światłowodowej, a liczba użytkowników internetu dostarczanego za pomocą FTTH wzrosła o 36 proc. To wzrost o 71 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat.

Źródło: biznes.newseria.pl