Zamówienie na telefonię komórkową dla Krakowa

394
kraków

Postępowanie przetargowe na świadczenie usług telefonii komórkowej ogłosiła Gmina Miejska Kraków. Oferta ma zawierać również dostawę aparatów telefonicznych i usługi bezprzewodowego dostępu do internetu wraz z niezbędnym sprzętem.


Świadczenie usług trwać ma 25 miesięcy.

Aparaty telefoniczne mają być dostarczone według podziału:
– 1489 szt. z grupy I
– 365 szt. z grupy II
– 35 szt. z grupy III

Świadczenie usług  bezprzewodowego dostępu do internetu uzupełnione ma być o sprzęt typu modemy i routery – 314 sztuk oraz tablety – 20 sztuk.

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT to 6,324 mln zł.

Głównym kryterium oceny oferty to cena o wadze 57. Inne kryteria to:
– rozszerzenie warunków gwarancji  – waga 20,
– wielkość pakietu transmisji danych w abonamencie głosowym – waga 10,
– wielkość pakietu transmisji danych w abonamencie typu DATA -waga 10,
– rabat na pozostałe usługi – waga 3

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert to 23 sierpnia 2021 r.

Źródło: ted.europa.eu