Wzrost liczby łączy szerokopasmowych w I kwartale 2021 r. o 23,3 mln

412

Pojawiło się zestawienie danych wykonane przez firmę badawczą Point Topic. Specjalizuje się ona w rynku szerokopasmowego dostępu. Według zestawienia w marcu na świecie działało już ponad 1,2 mld stacjonarnych szerokopasmowych łączy dostępowych. A w I kwartale nastąpił wzrost takich łączy o 23,3 mln.

Największy wzrost liczby łączy dotyczy Chin. I kwartał 2021 r. to uruchomienie 13,4 mln łączy w Państwie Środka. Głównie są to łącza światłowodowe. Chiny wraz z pozostałymi krajami Azji Wschodniej to ponad 61 proc. wzrostu światowego szerokopasmowego dostępu. Natomiast cała Azja to prawie 79 proc.

Europa Wschodnia to wzrost łączy o 3,4 proc. Działa tu 5,9 proc. łączy w ujęciu światowym.

W 15 krajach spadła jednak liczba stacjonarnych łączy pasmowych. Ten trend widoczny był także w ostatnim kwartale 2020 r. i dotyczy państw o wysokim nasyceniu takimi łączami. Tutaj można wymienić Finlandię czy Singapur. Dotyczy to także państw, w których preferowane są łącza mobilne.

Nowe łącza to przede wszystkim technologia światłowodowa. Ich wzrost w I kw. 2021 r. wyniósł 13 proc.

Na dużych rynkach, na których istnieję ponad 500 tys. łączy światłowodowych, najszybciej liczba FTTX rosła w Wielkiej Brytanii, Indiach, Francji, Chile, Włoszech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wzrost w tych państwach ma wartości dwucyfrowe.

Pod względem tempa wzrostu Polska osiągnęła 12. Pozycję ze wzrostem 6,9 proc.

Źródło: point-topic.com