Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie e-Faktur

Od 1 września 2023 roku obowiązuje druga wersja e-Faktury ustrukturyzowanej. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące wypełniania dokumentów w systemie. Pojawiły się informacje, jakie elementy będzie można podać dobrowolnie na fakturze.

Nowa struktura FA(2) zastąpiła 1 września 2023 r. wcześniejszy wzór FA(1), który obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. Na razie wdrożenie e-Faktury w firmach jest dobrowolne, a kolejne jego etapy odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Obowiązkowe wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Ale już teraz warto zapoznać się z systemem, by potem uniknąć problemów. Teraz Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące obecnej struktury e-Faktur, które pozwala lepiej posługiwać się tymi dokumentami.

Struktura ta została opracowana w oparciu o opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych oraz postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT — napisało Ministerstwo Finansów.

Zasady wypełniania e-Faktury

Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu do e-Faktur wskazuje, jakie pola w nowym wzorze faktury ustrukturyzowanej KSeF są obligatoryjne, jakie opcjonalne, a jakie fakultatywne.

W wyjaśnieniach dotyczących wypełniania pól pojawiają się także znaki, jakie można stosować i jakie są niedopuszczalne. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że:
– pola są alfanumeryczne,
– można stosować zarówno małe, jak i duże litery, a także cyfry,
– maksymalna liczba znaków wynosi 256, chociaż są wyjątki- możliwe jest stosowanie znaków specjalnych jak: /, – , +,
– przy wpisywaniu liczb nie należy stosować spacji, w celu odseparowania liczby należy użyć kropki,
– daty podajemy w formacie RRRR-MM-DD,
– wielkości ujemne należy poprzedzać znakiem: – ,
– przy wpisywaniu NIP-u nie stosuje się spacji i innych znaków rozdzielających.

Wzór faktury KSeF ma postać pliku XML i w wyjaśnieniach znajdują się przykłady z tego języka programowania.  MF podaje w sumie 28 sposobów wypełnienia różnych struktur.

Wszystkie informacje można przeczytać w broszurze na stronie podatki.gov.pl.

Czytaj także: