Wspólny apel ministrów UE

185
cyberbezpieczeństwo
Grafika: Freepic

Ministrowie z Unii Europejskiej odpowiedzialni za komunikację cyfrową i elektroniczną do sektora cyfrowego wystosowali wspólny apel  o wzmocnienie potencjału UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Potępiają w nim napaść Rosji na Ukrainę i uwrażliwiają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszelkich usług telekomunikacyjnych i cyfrowych.

Ministrowie przypominają o zawieszeniu nadawania rosyjskich stacji Russia Today i Sputnik. Zwracają również uwagę na konieczność podniesienia bezpieczeństwa w sieciach. Chodzi nie tylko o cyberbezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniej przepustowości usług telekomunikacyjnych, ale również o monitorowanie sieci pod kątem wyłapywania niewłaściwych treści, dezinformacji fake newsów.

„ My, ministrowie UE odpowiedzialni za komunikację cyfrową i elektroniczną, z całą stanowczością potępiamy niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję militarną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Poprzez swoje nielegalne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność Europy i świata.

W odpowiedzi na tę sytuację UE, w ścisłej współpracy z naszymi partnerami i sojusznikami, nałożyła na Rosję ogromne i surowe konsekwencje za jej działania. Sankcje te obejmują zawieszenie działalności nadawczej stacji Sputnik’ i RT/Russia Today w UE lub skierowanej do UE.

Zainicjowane przez Rosję potyczki w obecnym konflikcie toczą się nie tylko na polach bitew, ale także w internecie.

Dla miliardów ludzi usługi cyfrowe są przestrzenią, w której mogą swobodnie rozmawiać z przyjaciółmi i krewnymi, dzielić się swoimi przemyśleniami i obawami oraz śledzić wydarzenia wokół siebie. W związku z tym stanowią one główny cel dla podmiotów, które chcą zakłócić funkcjonowanie naszych demokracji i próbują nieuczciwie kształtować opinię publiczną poprzez rozpowszechnianie dezinformacji; próbują siać chaos przez zakłócanie funkcjonowania usług i infrastruktury krytycznej oraz usiłują wykorzystywać usługi cyfrowe do nieuczciwych celów.

Biorąc pod uwagę wpływ technologii i usług cyfrowych na społeczeństwo jesteśmy głęboko przekonani, iż technologie te i usługi mogą pomóc obywatelom w korzystaniu z podstawowych praw w bezpieczny i pozytywny sposób.

Apelujemy do przedstawicieli firm cyfrowych – dużych platform internetowych, platform strumieniowej transmisji wideo, mediów społecznościowych, platform komunikacji interpersonalnej, dostawców usług pośrednictwa lub usług informacyjnych, a także wszelkich innych podmiotów sektora cyfrowego:

– o zaangażowanie większych zasobów ludzkich w celu monitorowania i szybkiego działania w związku z problemami dotyczącymi użytkowników ich usług w strefie konfliktu, w tym poprzez pełną mobilizację swoich możliwości w zakresie weryfikowania faktów oraz poprzez zaangażowanie wolontariuszy, którzy mogliby pomóc we wzmocnieniu monitorowania treści, zwłaszcza w językach rosyjskim i ukraińskim;

– o zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony podstawowych praw i wolności osób najbardziej zagrożonych w obecnej sytuacji poprzez dostosowanie oferowanych usług do konkretnych zagrożeń, na jakie narażeni są użytkownicy w strefie konfliktu;

– o podjęcie niezbędnych kroków – w ramach ochrony wolności słowa – w celu zapewnienia, że ich systemy nie staną się narzędziem do rozpowszechniania dezinformacji i treści manipulacyjnych, poprzez zastosowanie odpowiednich zobowiązań w istniejącym kodeksie postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji oraz poprzez dalsze zobowiązania w koordynacji z rządami i społeczeństwem obywatelskim;

– o przyjęcie i wdrożenie unijnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji;

– o nadanie priorytetu rozpowszechnianiu rzetelnych informacji z wiarygodnych źródeł za pośrednictwem radia, telewizji i usług cyfrowych dla wszystkich użytkowników na całym świecie, w tym w krajach uczestniczących w agresji zbrojnej;

– o szybkie dostosowanie, w razie potrzeby, swojej polityki do zmienionej sytuacji, w oczekiwaniu na podejście oparte na ryzyku, które jest podstawą przygotowywanej ustawy o usługach cyfrowych, przy jednoczesnym informowaniu użytkowników i zachowaniu przejrzystości w zakresie zmieniającej się polityki;

– o dzielenie się informacjami w czasie rzeczywistym oraz wszelkimi istotnymi danymi na temat tego, co obserwują w swoich systemach, a także do współpracy z sieciami osób sprawdzających fakty, wyspecjalizowanymi badaczami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu określenia i wdrożenia konkretnych działań służących celom określonym w niniejszym wspólnym apelu.

Liczymy na to, że firmy cyfrowe podejmą odpowiednie działania, by ich usługi pozostały godne zaufania i bezpieczne.

Będziemy nadal uważnie monitorować sytuację i wdrażanie sankcji wobec rosyjskich państwowych ośrodków dezinformacji.  Jak powiedział przewodniczący Komisji, jesteśmy gotowi do opracowania nowych sankcji w sferze cyfrowej.”

Źródło: gov.pl