Wezwania UKE, interwencja KIKE i Stowarzyszenia e-Południe

253

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenie e-Południe podjęły interwencję u Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przekazania przez operatorów informacji odnoszących się do posiadanej przez nich infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przypomnijmy, że operatorzy wezwani zostali przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do przekazania danych związanych z posiadaną infrastrukturą telekomunikacyjną. Ich wątpliwości wzbudził sposób przekazywania tych danych, wielu sygnalizowało także trudności we wprowadzaniu danych do formularza. Zainterweniowały organizacje branżowe.

Przesłane do UKE stanowisko KIKE zostało udostępnione na stronie izby:

https://kike.pl/wp-content/uploads/2022/04/Pismo-KIKE-dot-wezwan-Prezesa-UKE-kierowanych-dp-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych.pdf