Wątpliwości w sprawie wezwań UKE

1051

Operatorzy wezwani przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do przekazania informacji odnoszących się do posiadanej przez nich infrastruktury telekomunikacyjnej mają wątpliwości związane ze sposobem przekazania danych oraz trudności we wprowadzaniu danych do formularza. Zainterweniowały organizacje branżowe.

Do Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenia e-Południe zgłaszają się operatorzy, których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa do przekazania informacji odnoszących się do posiadanej przez nich infrastruktury telekomunikacyjnej. Ma to być zrobione za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych UKE, a przedmiotem przekazywanych informacji mają być w szczególności wysokość poniesionych w roku 2021 rocznych opłat z tytułu utrzymywania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych, a także roczna wysokość ponoszonego z tytułu jej posiadania podatku od nieruchomości. Informacje te mają być przekazane oddzielnie w odniesieniu do każdej z gmin, w których przedsiębiorca taką infrastrukturę posiada.

Kancelaria prawna itB Legal poinformowała, że z uwagi na zgłaszane liczne wątpliwości co do sposobu przekazania danych (trudności we wprowadzaniu danych do formularza, określenie długości infrastruktury, w sytuacji gdy podatek od nieruchomości odprowadzany jest od jej wartości oraz dodatkowo jedynie w zakresie, w jakim nie została od podatku zwolniona), podjęła w tej sprawie – w imieniu KIKE – rozmowy z przedstawicielami UKE.

– Równocześnie podejmujemy działania zmierzające do ułatwienia i usprawnienia procesu przekazywania danych przez operatorów. Podkreślamy jednak, że działania podjęte przez KIKE nie zwalniają adresatów wezwań do udzielenia odpowiedzi w terminie wynikającym z daty doręczenia pisma UKE – czytamy w komunikacie.  

Każdego operatora, który otrzymał wezwanie z UKE i ma jakiekolwiek trudności z jego realizacją, zapraszamy do kontaktu z KIKE lub Grupą MiŚOT. Można to zrobić między innymi na kanale drMiŚOT, gdzie trwa dyskusja pod niniejszym postem: https://www.facebook.com/groups/drMISOT/posts/1408722682972217/. Zapraszamy do udziału w niej.