W NASK jest nowa dyrektorka Rejestru Domen

34

Nową dyrektorką ds. Rejestru Domen Internetowych w Państwowym Instytucie Badawczym NASK została Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. Jej zastępcą jest Piotr Studziński-Raczyński.

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz objęła stanowisko w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Jest ona doktorką habilitowaną nauk prawnych. W Akademii Sztuki Wojennej pełni funkcję Kierowniczki Katedry Prawa Informatycznego. Specjalizacja Chałubińskiej-Jentkiewicz to prawo cyberbezpieczeństwa, internetu, mediów cyfrowych, własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii.

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz będzie również dyrektorką Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa oraz dyrektorką Instytutu Audiowizualnego Filmoteki Narodowej. Obecnie pełni ona funkcję doradczyni społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa Ministra Obrony Narodowej i zasiada w Radzie ds. Cyfryzacji oraz Radzie ds. Obronności Bezpieczeństwa i Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP.

Na stanowisku dyrektorki ds. Rejestru Domen Internetowych zastąpiła Romana Malinowskiego. Przeszedł on na emeryturę.

Zastępcą Chałubińskiej-Jentkiewicz w NASK będzie Piotr Studziński-Raczyński

Źródło: cyberdefence24.pl