SIDUSIS nabiera tempa

193
SIDUSIS

Od 1 grudnia SIDUSIS był zasilany w dane przez operatorów telekomunikacyjnych. Zgłoszono już 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, w których mogą być świadczone usługi stacjonarnego internetu szerokopasmowego. Od 1 stycznia z SIDUSIS mogą korzystać obywatele i obywatelki, by sprawdzać dostępność internetu w swojej okolicy czy zgłosić takie zapotrzebowanie. Już przyjęto prawie 2800 zgłoszeń.

Dzięki stronie  internet.gov.pl każdy może  sprawdzić dostępność usługi internetu szerokopasmowego, zgłosić taką potrzebę lub zgłosić pustostan, do którego nie ma potrzeby prowadzenia sieci umożliwiającej świadczenie tego typu usług. Żeby to zrobić należy skorzystać z Profilu Zaufanego.  Od początku stycznia stronę wyświetlono wyświetlona ponad 2 miliony razy.

Już widać, że czasem dane na stronie nie zgadzają się ze stanem faktycznym. Obywatele informują chociażby o sytuacji, w której system pokazuje punkt jako tzw. białą plamę, a w rzeczywistości w danym miejscu jest dostęp do usług internetu szerokopasmowego. Pojawiają się też sytuacje odwrotne, gdy operator deklaruje zasięg rzeczywisty, a jednak usługa nie jest dostępna lub jej parametry nie odpowiadają tym zadeklarowanym w systemie.

Pozytywnym objawem jest to, że jeśli obywatele zgłaszają zapotrzebowanie na usługi na stronie, to operatorzy szybko reagują na taką informację. Kontaktują się z taką osobą nawet w ciągu godziny, by przedstawić swoją ofertę.

Za weryfikację prawidłowość danych kontaktowych operatorów odpowiada Instytut Łączności – Państwowy Instytut Łączności. Także on zajmuje się sprawdzaniem parametrów usług.

Operatorzy telekomunikacyjni nadal mają obowiązek przekazywania danych do systemu i ich aktualizacji. Dotychczas formularz wypełniło ponad tysiąc telekomów. 951 z nich przekazała także dane o zasięgach. 156 podmiotów poinformowało  o świadczeniu usług dostępu do internetu.

Niestety wciąż nie pojawiły się odpowiednie informacje od 2600 operatorów lub dostawców usług. Także w przypadku samorządów czy przedsiębiorstw użyteczności publicznej istnieją opóźnienia w wypełnianiu formularzy.

Niedopełnienie obowiązku może skutkować karą pieniężną  od 100 do 100 tys. zł nakładaną przez ministra cyfryzacji.

Źródło: gov.pl