TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

W Krakowie współpracują na rzecz cyberbezpieczeństwa

Krakowskie uczelnie zawarły porozumienie w sprawie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa. Szczególne znaczenie w ramach ich działań będzie mieć bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych w Małopolsce.

Dokument o współpracy podpisały Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Ekonomiczny.

Nadrzędnym celem porozumienia jest stworzenie platformy współpracy i wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w regionie Małopolski, a także wzajemne wsparcie działań mających na celu ochronę danych, które gromadzone są na potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego, przemysłu czy rolnictwa –  informują uczelnie.

– Uważam, że to ważny element budowania zaufania społecznego i niezwykle cieszy mnie fakt, że krakowskie uczelnie będą wspólnie pracować na rzecz poprawy i rozbudowy tego bezpieczeństwa – zapewnia dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.

Współpraca uczelni to realizowanie szkoleń w obszarze rozwoju umiejętności cyfrowych oraz prace naukowo-badawcze w ramach krajowych i międzynarodowych konsorcjów projektowych.

– Zarówno w aktualnej sytuacji geopolitycznej, jak i w związku z kolejnymi wyzwaniami regulacyjnymi – w tym koniecznością implementacji tzw. dyrektywy NIS2 – potrzeba wzmacniania cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem dla wszystkich instytucji, organizacji i firm, a porozumienie daje nam szerokie możliwości wykorzystania potencjału każdej z uczelni – mówi Izabela Albrycht, dyrektorka Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.

Akademia Górniczo-Hutnicza należy do największego w Europie zrzeszenia organizacji specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie – European Cyber Security Organisation (ECSO).

– Politechnika Krakowska realizuje projekty naukowe w ramach zespołu Computational Intelligence and Cybersecurity, działającego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK. Zajmuje się on m.in. zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych oraz kryptografii, w tym opracowywaniem inteligentnych metod do poprawy bezpieczeństwa w środowiskach o wysokiej wydajności, opartych na sztucznych sieciach neuronowych, algorytmach genetycznych i ewolucyjnych, algorytmach opartych na wielu agentach, teorii gier oraz technologii blockchain – wyjaśnia dr hab. inż. Paweł Pławiak, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK.

Celem współpracy jest nie tylko wzajemne wsparcie na rzecz wzmacniania i rozwoju zdolności i kompetencji cyfrowych, ale też udział we wspólnych pracach naukowo-badawczych.

Źródło: RMF24

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze