VAT w e-commerce uszczelniony

447

W pakiecie podatkowym e-commerce zawarte są unijne rozwiązania przepisów podatkowych w tym zakresie. Polska implementacja tych przepisów została przyjęta przez Radę Ministrów.

Pakiet ma uszczelnić VAT w obrębie handlu elektronicznego i importu. Dotyczy to tzw. małych przesyłek do UE.

– Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Zmiany w pakiecie e-commerce to przede wszystkim likwidacja w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Rozszerzony zostanie zakres transakcji B2C. Do celu VAT będą mogły być rozliczone poprzez procedury uproszczone – One Stop Shop.

Na podatników zostanie nałożony obowiązek poboru i zapłaty VAT. Poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak internetowa platforma handlowa czy portal, ułatwi to sprzedaż towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro. Łatwiejsze będą też dostawy towarów na rzecz konsumenta

– Jest to projekt, który w zamyśle Komisji Europejskiej ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy. Nie mogą konkurować z firmami, często z operującymi z dalekiego wschodu, które sprzedają takie same towary, co oni, ale tańsze o VAT, czyli często nawet o ¼. Pakiet e-commerce jest istotnym krokiem w kierunku ukrócenia tego procederu – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski

Podstawowa korzyść z implementacji pakietu e-commerce to większa konkurencyjność unijnych przedsiębiorców w obszarze e-commerce. Ale także zmniejszenie kosztów realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C.

– Pakiet e-commerce ułatwi działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w Internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby. I to już państwo, w którym działają, podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, do którego trafiła przesyłka. Oszczędzi to firmom wiele kosztów i formalności  – dodał wiceminister finansów Jan Sarnowski

Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Źródło: gov.pl